torsdag 27 december 2007

Värt att veta om Platina

VÄRT ATT VETA OM PLATINA.

Av Urban Lundberg, Falköping den 27 dercember 2007.

Vad är äkta platina? (Beteckningen är; Pt)

Orden platina kan betonas antingen plati´na eller pla´tina, bägge varianterna är lika rätt.
Äkta platina har en finhalt av lägst 950/000 dvs. 95 % är ren platina. Resterande 5 % är vanligtvis koppar, men kan också vara kobolt, Wolfram eller palladium.

I Sverige är det sällsynt med platinasmycken, ofta är det mycket exklusiva smycken som man väljer att tillverka i denna metall.

PLATINA är en separat äkta metall, inte att förväxla med vitguld (vitguld, är guld som blandats med palladium eller nickel för att bli vitt guld).

Platina har inte varit känt lika länge som guld och silver. Stämplas 950 (P).

HISTORIK.

Redan de gamla egyptierna kände till platina. I Centralamerika använde Mayaindianerna metallen till smycken på 1400-talet.

De spanska Conquistadorerna förde på 1500-talet platina till Europa.

Även om platina användes av indianerna i Sydamerika för att göra mindre ornament, så var det inte förrän på 1700-talet som platinans rätta egenskaper och värdefullhet blev kända och uppskattade i större utsträckning.

Mot slutet av 1800-talet började det bli ont om platina och efterfrågan var större än tillgången, med en kraftig prisökning som följd.

Inom smycketillverkningen började man då leta efter ersättningsmaterial.

Detta skulle dock vara av ädel karaktär och beständigt och helst med samma utseende som platina.

Detta resulterade i att vitguld utvecklades i början av 1900-talet. Idag dominerar vitguldet över platina i smyckeproduktionen.

Man Rhodierar (kommer från rhodium) vitguldet så att det skall se ut som platina, man Rhodierar även silvret så att det skall se ut som vitguld/platina, inget får tydligen vara som det är!

Det går även att Rhodiera oäkta smycken med en nickelbeläggning så att det skall se ut som silver, vitguld eller platina, ja, tänk vad man kan hitta på!
På grund av metallens höga smältpunkt (1772 grader Celsius) hade man stora svårigheter att till exempel tillverka smycken.

Problemen övervanns dock med tiden.

Först år 1750 undersöktes metallen vetenskapligt och tack vare sina speciella egenskaper har platina blivit en oersättlig industrimetall. Inom smyckebranschen har metallen inte så stor efterfrågan.

FAKTA.

Grundämnet Platina har fått sitt namn av det spanska ordet plata som betyder silver.

Den kemiska förkortningen är Pt.

Metallen är ganska mjuk och smidig.

Platina är mycket motståndskraftig mot kemisk påverkan och värme, samt en utomordentlig katalysator.

PRODUKTION.

Sydafrika 78 % (84ton), Sovjet 16 %, Kanada 5 %, övriga bara ca 1 %.

Platina är mycket dyrt att framställa då man i genomsnitt endast utvinner 3,3 gram per ton malm.

Motsvarande siffra för guld är 7,5 gram per ton malm.

Jordens gruvreserver uppskattas till endast 10 000 ton. ( Guldreserverna uppskattas till ca 200 000 ton).

ANVÄNDNING.

Platina är en strategisk metall, dvs.
Den är nödvändig för både militär och civil industri.

Platina används i stor utsträckning av bilindustrin som katalysator i avgasreningssystem.

I kemisk industri används platina vid tillverkning av glasfiber samt oljeraffinering. Till smycken och legeringar.

Inom medicin och forskning. Laserteknik, jetmotorer, turbinblad, bränsleceller mm.

VÄRDE.

Platina har även blivit en populär investeringsmetall.
Jag kommer ihåg att platina kostade år 1985 ca 96 000kr/kilo (Guld kostade då ca 90 000 kr/kg) bara något dyrare än guld.

Idag kostar guld ca 150 000 kr/kg och Platina har blivit dubbelt så dyrt med andra ord ca 300 000kr/kg!

Det finns även en Platini, men han blev väl UEFA- President efter Johansson 2007?


Hälsningar Urban Lundberg