onsdag 28 januari 2009

Be friendly,brave and proud. Var vänlig, modig och stolt 2011-02-06

Be friendly! Var vänlig!
Falköping 2011-02-06
" Life is short"!
They say it takes a minute to find a special person and one hour to appreciate them. A day to love them, but then an entire life to forget them.
There is always someone who loves you more than you know.
Det finns alltid någon som tycker om dig mer än du anar/tror.

Laugh often!
Skratta ofta!


Relax!
Koppla av!


Watch your step!
Se dig för!

Love your friends no matter "whom" they are!
Älska dina vänner oavsett! Share yoke with friends!
Dela med dig av roliga historier!

Love someone with all of your heart!
Älska någon av hela dit hjärta!
....and say: " I love You" often!
...och säg: "Jag Älskar Dig" ofta!
Meet new people, even if they look different to you.
Träffa nya människor oavsett om de ser annorlunda ut än du.Always try to help a friend in need!
Försök alltid att hjälpa en vän i nöd!
Fall in love with someone.
Bli kär i någon.Give a lot of kisses!
Ge många kyssar!

Hold on to good friends; they are few and far between!
Var rädd om goda vänner de är inte så många och det är långt emellan dem.
Some friends are may be to "big" for you!
En del kompisar är kanske för "stora" för dig!
Share with friends. Dela med dig till dina vänner!Share even the drinks!
Dela även med dig av "drinken"!

Work together as a team!
Samarbeta!
Be weird whenever you have a chance!
Spela  "apa"/clown när det passar
Try to have some fun every day, it´s important!

Försök att ha lite kul/busa varje dag, det är viktigt!


Relax everywhere!
Koppla av överallt/ här &där!
Be conscious of your appearance!
Var medveten om ditt utseeende!Always be up for suprises!
Var alltid beredd på överraskningar!Be brave.....but i´ts OK to be afraid sometimes!
Var modig..... men det är OK att bli/vara lite rädd ibland!
At the end of the day pray!
När dagen är slut,be!
Don´t waste food.
Låt inte bra mat förfaras!Beleive in yourself!
Ha bra självförtroende!Cherish every Sunday!
Ta hand om dig varje söndag!....Close your eyes, and smile at least once in a day-time!
....Slut din ögon och le minst en gång om dagen!Always try to see the glass half full!
Drick inte för mycket!
Don´t take to many snaps!
Drick inte för mycket!
Live up to your name!
Försvara ditt rykte!
Take an occasional risk!
Ta en enstaka/tillfällig risk!
Exercise to keep fit!
Se till att du har bra kondition!

Don´t be overly concerned with your weight, it´s just a number!
Bry dig inte om din vikt, den är bara ett nummer!

It will get better!
Det kan bara bli bättre!
Express yourself creatively!
Uttryck din kreativitet!
Who is hungry?
Vem är hungriast?
Seize the moment!
Var medveten om "problemet"!Remain calm, even when it seems hopeless!
Behåll ditt lugn oavsett om det ser hopplöst ut!
Take it easy! Don´t drive to fast thru life!
Ta´t lugnt, kör inte för fort genom livet!

Hälsningar/ Best regards /Urban