torsdag 12 februari 2009

Kloningproblem?

KLONINGPROBLEM?
Falköping 2009-02-12

Tigervarg

Här kommer några exempel på annorlunda "kloning" av duktiga fotografer på : Worth1000.com hemsida där ni kan se många intressanta fotografier från duktiga fotografer som även tävlar om bästa bidrag.


Kloning
Från Wikipedia

"Fakta"
Kloning inom molekylärbiologi, se genkloning
Kloning innebär skapandet av genetiska kopior av en individ, dvs flera individer med samma arvsanlag, men också kopiering på cellnivå eller på gennivå.

Kloning är naturligt förekommande och vanligt hos bakterier och växter, men ovanligt hos djur.

Kloner uppkommer ibland spontant hos djur och människor som enäggstvillingar.

Artificiell kloning av vuxna organismer sker genom att en exakt kopia av en individ ”skapas” från utplockat DNA från individens celler (ofta hudceller) som sedan injiceras i en äggcell där allt innehåll avlägsnats.

Äggcellen och DNA förenas genom antingen en elstöt (som fåret Dolly), eller med hjälp av kemikalier. Sedan placeras äggcellen i livmodern på en bärarorganism, där den förhoppningsvis utvecklas till en fullt fungerande kopia av individen.

En annan typ av kloning är när celler från ett embryo tas om hand och börjar odlas i en cellkultur.

Cellerna i kulturen är i princip identiskt lika och ospecialiserade stamceller.
Både kloning av fullvuxna djur och skapandet av stamcellslinjer från embryon är mycket omdiskuterat.

Forskning inom dessa områden omfattas av kraftiga juridiska begränsningar eller förbud i nästan alla i-länder.

Förespråkarna för sådana begränsningar menar att det är farligt att mixtra med människans eller djurs natur och/eller menar på religiösa eller andra skäl att det strider mot naturens lagar.

Påtryckningar från religiösa grupper är en stor anledning till att det är förbjudet i USA.

Förespråkarna för stamcellsforskning pekar å andra sidan på möjligheterna för medicinsk forskning att hitta nya botemedel mot sjukdomar med hjälp av stamceller.

Finns i Sundsvall?

Örnhund


Hundapa
Lejonguru

Alligatoranka

Rävgoja

Chimpansopard


Istigerbjörn

Orangulejon

Bye, Bye
Urban