söndag 20 januari 2013


Scouter som var "Alltid redo!"
Längst upp till vänster återfinns vår ledare Diakon Conny Melin, Thorsell håller i en flagga, bakom nästa  flagga är det nog Allan Bergsten, sedan finns en blundande Åke Åseskog tillsammans med Hans Gardvik, till höger längst ut är det Roland ”Rulle” Jakobsson.  Andra raden från vänster skymtar tror jag, Levi, sedan Thor Sjöstedt (pappa till nuvarande kommunistledaren Jonas  Sjöstedt), Sven-Åke ”Pjocke” Olsson, Per ”Pelle” Pellvik, Oden, bakom Kristian Forss tror jag att det är Sten Rosell, han var med i alla fall, till höger sedan, Gösta Pettersson, jag själv Urban, som håller i vår flagga och jag var vice patrulledare, jag sitter snett framför Kåre Bergkvist, intill honom sitter Curt Setterberg. Till vänster finns Sten-Inge Mårdbring och längst ut Eric Foch, Jan Eklund och Rolf Johansson. De som gömmer sig längs fram till vänster kommer jag tyvärr inte ihåg.


Vice patrulledaren i Ugglan Urban Lundberg 8 år
Vi  Scouter i ”Ugglan” höll till i Riksbyggens hus i källaren på Margaretagatan 27, Falköping.
Till vänster i bild sitter Åke Åseskog och Hans Gardvik till höger Urban Lundberg och Kristian Forss. längst bak finns vår ledare Conny Melin. Vi läser med karta och kompass.


Vi fick lära oss att ta ut kompassriktning på kartan och hur det blev verklighet i skogen. Gjorde bivack (hajker) på Mösseberg och låg över natt i Södra Grindstugan.Lagade mat och gjorde eldar och knöt knopar. Mycket trevligt och lärorikt med fina kamrater.

Nu för tiden (2013) har Scouterna i Falköping sin verksamhet i Olof Andersgården, där man träffas ondsdagar mellan 18.30-20.00. Dessutom äger kåren en trevligt belägen Scoutstuga i Baggatorp vid Tidan mellan Mullsjö och Tidaholm. Där kan man paddla kanot,elda, laga mat, bo i vindskydd och delata i annat lägerliv. Målsättning är att tillbringa en helg per månad på detta ställe.
Kårordförande är: Thomas Asp och vice är Hans Stålhammar, kassör är Örjan Hansson. E-Post till dem är : info@falkoping.ssf.scout.se
Det finns olika ålders-grupper att deltaga i,: Spårare, Upptäckare och äventyrare.
 
 

Nyheter
2013-01-23
Termisstart 18.30 i Scoutlokalen
Olof Anders gården som tidigare


 
Scouternas Ursprung (Wikipedia)
Minnessten över det första scoutlägret på Brownsea Island.
Som officer i den brittiska armén var Robert Baden-Powell stationerad i Indien och Afrika under 1880- och 1890-talet. Sedan barndomen hade han uppskattat kunskap om hur man lever i skogen och om rekognosering, och som en del av sina soldaters utbildning lärde han dem hur man överlever i vildmarken. Han märkte att det gav soldaterna en förmåga att tänka och handla självständigt, istället för att bara blint följa officerarnas order. [1]

Under andra boerkriget i Sydafrika var Baden-Powell belägrad i den lilla staden Mafeking av en mycket större boerarmé (Belägringen av Mafeking).[2] Mafekings kadettkår var en grupp ungdomar som stöttade trupperna genom att transportera och vidarebefordra meddelanden vilket frigjorde männen för militär tjänstgöring och höll pojkarna sysselsatta under den långa belägringen (1899-1900). Kadettkåren gjorde bra ifrån sig och var en viktig del i stadens försvar. Detta var en av de många faktorer som inspirerade Baden-Powell att bilda scoutrörelsen.[3][4][5] Varje medlem av kadettkåren fick ett märke bestående av en kompass och ett spjuthuvud. Märkets logotyp liknade på många sätt den heraldiska lilja som senare skulle bli scoutings internationella symbol. I Storbritannien följde allmänheten kampen om Mafeking genom tidningar, och när belägringen till slut bröts hade Baden-Powell blivit hela nationens hjälte. Detta ökade försäljningen av en liten instruktionsbok han hade skrivit om rekognosering, Aids to Scouting.
Under sin hemkomst till England upptäckte han den vikt materialet hade för unga pojkar, något som användes av lärare och ungdomsorganisationer runt om i landet.[6] Många föreslog att Baden-Powell skulle skriva om boken för pojkar, särskilt under en inspektion av Boys' Brigade. Brigaden var en stor ungdomsrörelse som drillades med militär precision. Baden-Powell trodde emellertid inte att detta skulle vara tilltalande utan föreslog att det skulle växa sig mycket större om man inkluderade spejning.[7] Han studerade även andra rörelser och organisationers program, där vissa delar fick bli en del av scouting. Baden-Powell var vice ordförande för KFUM i London och hade noterat många unga pojkar som led av vad han uppfattade som fysiskt och moraliskt förfall, sysselsatta med rökning och vadhållning. Han ville göra något rejält för att hjälpa och motivera dem i deras fysiska och andliga utveckling.
I juli 1906 skickade Ernest Thompson Seton ett exemplar av sin bok The Birchbark Roll of the Woodcraft Indians till Baden-Powell. Seton, som var en engelskfödd kanadensare bosatt i USA, mötte Baden-Powell i oktober 1906 då de utbytte tankar kring träningsprogram för ungdomar.[8][9][10] År 1907 skrev Baden-Powell ett utkast vid namn Boy Patrols. Samma år bestämde han sig för att testa sina tankar och idéer. Han sammanförde därför 21 pojkar med olika sociala bakgrunder till ett veckolångt läger i augusti på Brownsea Island i Poole Harbour, Dorset, England.[11] Hans organisationssystem, nu känt som patrullsystem och en viktig del av scoutingen, lät pojkarna själva organisera små grupper med en utvald patrulledare.[12]
Under hösten 1907 begav sig Baden-Powell ut på en omfattande marknadsföringsresa, anordnad av hans publicist Arthur Pearson, inför lanseringen av Baden-Powells nästkommande bok, Scouting for Boys. I boken hade han inte bara skrivit om Aids to Scouting, utan även utlämnat de militära aspekterna och överfört de tekniker som togs upp (huvudsakligen överlevnad) till icke-militära hjältar: nybyggare, upptäckare (senare även seglare och piloter).[1] Han lade även till nya innovativa utbildningsprinciper (scoutmetoden) genom vilka han hoppades bidra till en personlig mental utveckling.
Scouting for Boys kom ut i England i januari 1908, först i sex olika avsnitt som gavs ut var fjortonde dag, och senare under 1908 som bok i England. Boken är nu den fjärde mest sålda boken genom tiderna,[13] och betraktas nu även som den första versionen av en pojkscoutshandbok.[14]
Vid den här tiden var Baden-Powells tanke att boken skulle användas av redan etablerade organisationer, och då särskilt Boys' Brigade samt dess grundare William A. Smith.[15] KFUM (YMCA) var första organisation att bedriva scouting, med början 1908 i Birkenhead. Emellertid ledde populariteten kring Baden-Powells person och de äventyrliga utomhusaktiviteter han skrev om till att pojkar spontant bildade scoutpatruller och efterfrågade assistans. Han uppmuntrade detta och scoutrörelsen utvecklades. I och med rörelsens framskridande bildades Sjöscouting och andra specialiserade divisioner som blev en del av rörelsen. Se även  Scouting

WikiProject Scouting fleur-de-lis trefoil.svg