onsdag 13 mars 2013


GULDET och Guldprisets historik
2013-03-13
Lite guldtackor tillsammans med sonen Per Lundberg. (Som då kostade ca 24 000.-/kg)
Den första ädelmetallen som människa lärde känna och använda sig av var GULD.
Fastän guldet i vardagslivet egentligen är en onyttig metall, kan den i alla fall gör anspråk på attributet ädel!

Historik.

Överallt där arkeologer grävt lämningar efter svunna tiders kulturer, har man funnit vackra arbeten i guld.
Under forntiden fann man guld ur sanden i floderna.
En inskription i ett tempel ger vid handen att Farao Thutmosis III på 1400-talet f. KR efter en lysande seger i Asien fick skadeståndet utbetalt i GULD.
Guldet gällde alltså redan på forntiden som valuta och betalningsmedel

Detta hänge (ca 25mm i diameter)i 18k guld, har tillverkats på Alton i Falköping under 1960-70 talet.

St. Eligius är guldsmedernas helgon (år 588-660) som verkade som guldsmed och myntmästare vid merovingerkungarnas, Chlotar II och Dagobert I hov. Han tillverkade bl a praktfulle relikskrin. Han var en from kristen och blev biskop i Noyon i södra Frankrike.
En Brakteater är den sammanfattade benämningen på folkvandringstidens mest populära guldsmycke. Det har registrerats över 900 sådana halssmycken. Namnet bractea som på latin betyder metallbleck eller guldbleck. Den ovan avbildade Brakteatern tror man att Oden är huvudet som blåser liv i Balders skadade häst. Hänget hittades på Gotland, Farhems socken. Diametern är 92 mm.

 Bilden föreställer en Lyra som man hittade i en av kungagravarna, med bladguld och Lapis lazuli.

Stämplar

Allt ädelmetallarbete är ofta stämplat med årsstämpel och ansvarsstämpel, samt var det är gjort utöver eventuella finhaltsstämplar. På ovanstående bild kan du se årsstämplarna!
Egenskaper.

Guldet är i rent tillstånd en tung, mjuk metall, med en ren gul färg. Dess kemiska beteckning är Au (Aarum). Vikten är 19,3 gram per cm3 (Silver väger 10,5 gram per cm3).
Tänk på det när någon försöker sälja på er riktigt guld som är något annat, att guld är ganska tungt. Dubbla vikten mot silver!

Av enbart 10 gram guld kan man valsa eller hamra ut en platta som är enbart 0,00001 mm tunn! Kallas för bladguld.
Drar man istället ut en tråd, skulle den bli ca 25 km lång!
På grund av sin mjukhet är rent guld inte så användbart till smycken, utan måste göras hårdare genom legering med andra metaller, vanligen koppar och silver.

Halten på finguld anges som 24 karat (karat med k och inte att förväxla med c, som står för ädelstens-carat och som betecknar vikten på diamanter, 1 carat=0, 2gram).
När guld legeras (blandas) med koppar och silver blir det rödguld.
18 karat rödguld innehåller normalt, 75 % guld 17 % koppar och 8 % silver.


 


Önskar man ett gulare guld ökar man bara mängden silver gentemot koppar.

I början av 1900-talet upptäcktes att, om man tillsatte metallen Palladium vid legering ändrade guldet färg och blev helt vitt. Vitguld är alltså en legering som innehåller palladium.
Guldet har en smältpunkt vid 1063 grader.
Guldprisets historia

I vår moderna historia har guldpriset stadigt ökat och investeringar i guld har i stort sett alltid varit en bra idé.
Bismarcklänkar har varit populära
Med några få undantag då guldpriset tillfälligt sjunkit har en investering i guld ökat många tusen procent de senaste hundra åren. Då guld är en begränsad naturresurs finns troligtvis ingen anledning till att denna utveckling inte skulle fortsätta. Att investera i guld är enkelt, Norsk Svensk Guld AB som är en i mängden som säljer tackor från 1 gram upp till 12,5 kilo. Klicka här för deras sortiment av ädelmetaller för investering.192 % ökning på tio år
Diagramet ovan visar ändringen i konsumentprisindex och guldpriset under perioden 2001 - 2011. Värdet av 100 SEK år 2000 har minskat med 15% medan samma belopp investerat i guld har ökat med mer än 192% fram till 2010.Vad händer i framtiden?
Guld är en naturresurs med begränsad tillgång. Det finns ingen anledning att tro att guldpriset inte skulle fortsätta öka. Vid nedgångar på börsen och oroligheter i finansvärlden brukar guldpriset stiga. Nedgångar stabiliserar sig generellt inom några månader och guldpriset återhämtar sig. Se bara på tidigare statistik.

Här kommer nu några milstolpar i guldprisets historia
1873 - Guldmyntsfoten

Sverige fick guldmyntsfoten, vilket innebar att staten fastställde hur många mynt och sedlar som gick ges ut i förhållande till hur mycket guld staten ägde. I Sverige innebar det att guldpriset fastställdes till 2,50 SEK/gram. Detta var det fastställda priset ända till 1931.
1931 - Fast guldpris

USA garanterade ett guldpris på 35 dollar per troy ounce. Med dåtidens valutakurs innebar det för oss i Sverige ett guldpris på ca 6 SEK/gram.
1968 - Fria dragningsrätter

De fria dragningsrätterna införs, vilket innebar att man fick två priser på guldet – ett förbrukarpris och ett valutaguldpris. Det fria förbrukarpriset blev en direkt börsnoterad metall. Från 1968 har vi räknat guldpriset efter börsnoteringen och tagit hänsyn till vår valutakurs. 1969 var guldpriset i Sverige i genomsnitt 7 SEK/gram.
1972 - Nytt rekord

Efterfrågan på guld ökar och guldpriset börjar vandra uppåt. 1974 når guldpriset 23 SEK/gram.
1979-83 - Silver köps upp

Texasbröderna Hunt började köpa upp stora mängder silver. Detta drev upp även övriga metallpriser. I januari 1983 var priset på guld ca 125 SEK/gram.
1984-89 - Ännu ett rekordår

Priset på guld pendlar mellan 85-99 SEK/gram.
1990-92 - Sovjetunionens fall

Det genomsnittliga guldpriset går ned till ca 66 SEK/gram, för att 1992 nå en bottennotering på 55 SEK/gram. Detta berodde till stor del på Sovjetunionens fall och sovjeternas bestlut att sälja ut stora mängder guld.
1993-94 - Gulfkriget inverkar

I slutet av 1992 stiger guldpriset kraftigt till följd av guldkriget. 1994 når guldpriset en pristopp på 106 SEK/gram.
1995-98 - IT-bubblan

Det råder allmän lättnad runtom i världen och större förtroende för börsen. Bland annat så börjar "IT-bubblan" att blåsas upp. Det leder till att guldpriset faller till strax över 70 SEK/gram.
1999 - Avtal mellan centralbanker

Central Bank Gold Agreement skapas. 15 europeiska centralbanker tecknar ett avtal som reglerar ländernas försäljning av sina guldreserver. Detta innebär att guldpriset inte ska kunna sjunka för lågt på grund av ländernas okontrollerade försäljning. Det genomsnittliga guldpriset ligger detta år på runt 73 SEK/gram.
2000 - Momsen tas bort

Momsen på investeringsguld tas bort i Sverige. Det blir således mycket fördelaktigt för privatpersoner att investera i guld. Toppnoteringen för guldet är detta år ca 87 SEK/gram.

2003 - Guldpriset stabilt i en tid av oro på börsen

Guldpriset ligger stabilt. Med en spräckt "IT-bubbla" och svagt förtroende för börsen har priset gått upp i jämn tack under början av milleniet. Under år 2003 var genomsnittspriset ca 94 SEK/gram.

2005 - Bolånekris i USA

Placerare i USA började tvivla på sin egen marknad och den s.k. bolånekrisen inleddes. Många förde över sina tillgångar till guld, vilket fick guldpriset att skena. Guldet går upp konsekvent varje månad och når i december en toppnotering på drygt 138 SEK/mån.

2007 - Nytt rekordår

Guldets genomsnittliga pris var 152 SEK/gram.

2008 - Finanskris driver guldpris uppåt

Finanskrisen bryter ut och får guldpriset att stiga till 200 SEK/gram.

2009 - Toppnotering på 300 SEK/g

Guldpriset nådde under 2009 en toppnotering på nästan 300 SEK/gram.

2010 - Kris i Eurozonen

Den 8 juni nåddes en rekordnotering på 328 SEK/gram. Den drivande orsaken var oron i eurozonen till följd av den ekonomiska krisen i Grekland. En allmän oro på den politiska scenen är en annan bidragande orsak. Guldpriset sjunker emellertid under sensommaren och hösten, för att återhämta sig under det sista kvartalet.

2011 - Nedgång och återhämtning

Många terminer (avtal mellan kund och säljare om försäljning till ett bestämt pris) avslutades vid årsskiftet, vilket ger guldpriset en väldigt kraftig nedgång under januari månad. Guldpriset återhämtas sig dock snabbt och ligger under våren runt 300 SEK/gram. Efter ett väldigt högt pris under sommaren sätts en nytt rekord den 13 september. Då når guldpriset i svenska kronor räknat ett pris på 399 SEK/gram. Fortsatt oro i PIIGS-länderna, en sänkning av USA's kreditvärdighet och en allmän oro på börsen är anledningen.

2013 - Når guldpriset åter igen rekordnivån?
Just nu 2013-03-13) är guldpriset: 327.986 SEK/kg

Ett stadigt grundargument för att priset på guld fortsätter stiga är att världens tre största centralbanker under lång tid framöver måste öka likviditeten i det finansiella systemet för att stödja djupt skuldsatta ekonomier. En gynnande faktor för guldpriset är att den indiska valutan rupien, sedan i början på september är inne i en positiv trend. Detta talar för en återhämtning i efterfrågan från Indien. Om strejken i den Sydafrikanska gruvindustrin fortsätter är det mycket möjligt att vi kan se priser som närmar sig rekordnivån på 1912 USD/Oz från augusti i fjol. Den ekonomiska krisen kvarstår runtom i världen och risk för inflation finns även om vissa prognoser är positiva. I övrigt kan vi se att Mayakalenderns slut inte innebar köpstopp och att Barrack Obama blev omvald inte påverkade USA:s ekonomi.
Hur kommer guldpriset att utvecklas i framtiden?
Om man "ser tillbaka", så finns det stora utsikter att guldpriset  fortsätter sin vandring uppåt! Även priset på silver verkar "följa med!"