onsdag 25 maj 2016

För Falköpings bästa

"För Falköpings bästa!"

Att marknadsföra en stad gör man nog inte enbart med hjälp av shoppinggator, arkitektur och gammal historia för att locka turister och kapital.

Istället kan ett alternativ vara, att titta på hur man kan använda hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk),som en magnet för att locka företag och invånare att flytta hit och framförallt att stanna kvar.

Vi har ett mycket attraktivt "Oden-område" och ett fantastiskt fritidsområde på Mösseberg, som verkligen ger fina rekreationsmöjligheter. Detta är viktigt att förädla och förbättra.

Sedan skall vi satsa på skolor med bra och kvalitativ utbildning,samt populära barndaghem.

Vi skall värna om en trygg -och säker kommun.

Bra boendemiljö som uppfyller behovet/önskemålen.
Ökat byggande med attraktiva lägenheter och villaområden.

Vi måste även satsa på en bra,fungerande och kvalitativ sjukvård.

Bygga vidare på bra kommunikationen så att "pendlarna" vill bo hos oss i stället för Göteborg,Jönköping och Skövde.
Kämpa/ locka för ökad inflyttning.

I  Falköping står alltså inte enbart människan i centrum, här skall det även vara/finnas en miljön, som är både viktigt och möjlig att marknadsföra.

Vi skall behålla och framförallt öka inflyttning, vilket även innebär ökade skatteintäkter, kanske detta på sikt även genererar nya företag,som ytterligare befäster stadens framtida utveckling.

Det är viktigt att bemästra -och ta hand om det ökande flyktingbehovet och immigration,som nu alltmer har gjort sig gällande i vår kommun.

Det är också viktigt/nödvändigt,för att kunna ses som en "grön stad",är att också satsningar på kollektivtrafik, promenadvänliga centrum och byggandet av passivhus och plusenergihus,kan erbjudas.

Vi har en vacker natur med fina möjligheter till ett attraktivt -och kvalitativt boende.

Vi måste försöka sälja våra positiva tillgångar för att locka fler innevånare hit!

Det finns lite att läsa om ekonomisk hållbarhet och fundera på ...
Bifogar en bra länk till att börja med, som ger en hel del bra förslag....

http://www.innovationonline.se/hallbarhet/nyttan-med-hallbarhet/

Så tycker;
Urban Lundberg