lördag 3 december 2016

Farmor Ida och pappa Harry Lundberg

Hästbacken

Min farmor Ida Lundberg kom från Habesjö nära Kalmar med min Pappa Harry "Småland" Lundberg till Falköping den 11 januari 1926.
Pappa började som 16 åring på Aristo samma år.

De flyttade till Hästbacken på hästtorget nr.4.. bifogar ritning på hur det såg ut innan P-platsen kom till.

Hästbacken.(bl.a. nuvarande P-platsen)
Det förtjänar kanske att berätta lite om hur livet tedde sig på denna nuvarande P-plats,med fattighus och annat, "Vär´t" hette ett hus på höger sida om vägen upp till kyrkogården.
Blomgrens hörna var även ett populärt tillhåll i hörnet mittemot P-platsen.(Länsförsäkringar håller till där nu)
Även det som figurerade runt omkring och med vårt nuvarande polishus tillkomst, Det finns enbart fyra stugor kvar av det som en gång var.
Innan entrén till Willys, vid polishuset, fanns den Hästbacken ,som innan kallades för Falebacken.
År 1865 försökte stadens fullmäktige att döpa om platsen till Hästtorget, men det blev i folkmun"Hästbacken!" Det blev officiellt sanktionerat 1951.
Det har även hetat Grisabacken, Svinalöcka,inte så konstigt med alla grymtande grisar,som svingades från vagnshäck till vagnshäck.
På en gammal karta från 1696 kallades Hästbacken för "Publique orter" , som en plats "varest inhyses fattigt,folk så väl som stadens båtsmän hava små hus och bo uti."
Det blev en S.k. "Åsle Tå" bebyggelse,där fattiga och oförmögna kunde och fick slå sig ned.
Det finns en rekonstruerad karta från 1800-talet,som visar ett tjugotal hus,där namn,som Kvarna-Svennas, Öles, Ringare-Jakoba, Voltes ... Fattighuset finns även i dessa beskrivningar,innan den äldsta delen av nuvarande Ambjörnsgården stod färdig 1906.
Även skalden Cap´s " (Paridon Sahlberg) dikt om denna fattigstugan finns att läsa om.
Stadens "Spöpåle", fanns även här och finns med i beskrivningen vad som försiggått på denna plats.
Nu har väl Polishuset ersatt detta "Straff!"
Hästbacken var Sveriges näst största hästmarknad efter Sjöbo i Skåne, det finns beskrivet lite hur det gick till att köpa och sälja.
Finns även ett flertal bilder att beskåda.
Vi får/borde inte glömma det "HIPPOLOGISKA" - arvet , hästen,vår forna tiders trogna dragare och ge dem en "Minneslund", som ger dem "evigt grönbete!"
Här sitter jag nu med mitt "hästminne" och försöker göra det jag tycker vi är skyldiga att göra för vår forna marknadsplats.
Hästbacken 1860-talet, enligt bifogad karta.
Detta som jag nu berättar är upptecknat 1936 av hattsömmerskan Lovisa Eriksson född 1855.Enligt kartan så fanns"Nymans" i hus nr1 (fattighuset )som var det största huset med hela två våningar, han var bagare.
Nr2 var "Warféns" en liten stuga med en liten trädgård , "kryddgård" hette det förr. Där bodde gubben och hans hustru tillsammans med sina tre döttrar. Den ena var gift med en cigarmakare och hette Klara, en hette Lotta.
Intill denne i nr 3 fanns "Ringare-Jakoba", som var fader till "Kalle-Jakob", som var ringare i kyrkan.
Nr4. Fanns "Lennströmskans." Hon var sömmerska. Hade även en syster Fredrika, som även var sömmerska.
Men stugan tillhörde en koppareslagänka Jonsson, dom bodde där själv.Hon var religiös.
Nr 5. "Gula huset!" Detta var illa ansett, beroende på att det bodde "glada flickor" där.
En av dem kallades för "Glädjen." Ägaren var en kommisarie, som hette Hedvall.en liten och gnällig gubbe, men rik.
Han var svärfar till Laurén, en av stadens donatorer.
Nr6. "Smen Olssons", sedan smeden Andersson.
Nr7. "Sandbergs-Jonasa", han var bror till Fiskar-Petters hustru Lisa.
Han var garvare hos Calle Lundgren.
Nr8.Sedan "Timansas." En gammal gumma bodde där med sina två pojkar.
Nr9. "Björkes" låg med gaveln åt begravningsplatsen.

På höger sida nederst låg Thomanders och därintill skomakare Elfströms, detta senare var bestämt i två våningar.,sedan kom "Fiska- Pettera."
Detta hus stod kvar 1936 och blivit tillbyggt av det Wennerstenska huset.
Fiska-Petters brukade ta emot marknadsfolk.särskilt var det var det några kreaturshandlare från Lundby utanför Göteborg,som brukade ta in där..de kallades för "Lundbyare!"De brukade äta där också. Vanligen bestod maten av "kokter kolja", eller som man sade, "koljefisk." Då härmade man..att Tilda ,som den äldsta dottern hette,sade till sin fader "Fiska Petter": Pappa , nu är Lundbyborna komna,,så du skall komma hem med fisken..
Nu var det dock så, att nästan alla hade svin, som fick gå dom de ville,gick och rotade runt husen.En del gick ända ned till stán.
Stora skräckinjagande suggor,som skrämde barnen.


Bifogar även en teckning och vers,som gjort av "Caps" (Paridon Sahlberg) som är Claes Sahlbergs farfar. Vilken bodde granngårds med mig på 1940-talet,då jag var kompis med Bengt,som Claes pappa hette.

Väert hette ett gammalt 1700-tals hus vid Östertullsgatan 8.
Där bodde Sven i Vär't!
Han var en snål vedhandlare. Han sålde efter vikt och såg till att veden var så sur som möjligt .
Troligen låg huset ensamt i öster och fick ta emot vädret från öster ,som var det värsta ,därav namnet kanske ...
Det blåste nog en hel del på "Blåsås" , som hela området ovanför Trätorget kallades..


Det fanns även en liten tvättinrättning som hette Tivers,som låg i huset vid "Vär't" och gamla Östertull.
Där hade senare Lindgren en cykelverkstad,( hörnet Storgatan/Östertullsgatan)som jag köpte en treväxlad cykel som hette Fram av.
Tvätten drevs av tre systrar,dom gick under namnet ,"Tivers töser!"
Förmodligenkom de från släkten Tiverman. (Det stod Tivers på räkningarna.)
En av flickorna Tivers blev gift med en fd. Lantbruksinspektor som hette Berzell.

Östertullsgatan 6. " I vär´t ". Foto: febr. 1939. I det hus som förut stod där det synliga övre ljusa huset är uppfört bodde på sin tid den namnkunnige storjägaren Gustaf Kolthoff. Dessförinnan bodde han i Settergrenska huset vid Stora torget, men måste flytta därifrån emedan han lät såga hål i dörrarna så att hans många jakthundar obehindrat skulle kunna passera ut och in när det behagade dem. Men den åtgärden behagade icke hyresvärden. Kolthoff - skaparen av Biologiska museet i Stockholm - som var född 14/12 1845 i Sandhems socken och jägmästare i Vartofta revir, flyttade sedermera till Vartofta. Han avled i Stockholm den 25 oktober 1913.

Huset till vänster ägdes av repslagare Johansson d.ä., därefter av sonen Simon Johansson, som tillverkade rep. bl.a. till "Repslagarebanan" vid Lindbloms trädgård. Huset ovanför ägdes av Anna Lindstrand. Det benämdes "Luffarhotellet".

1799 fanns det 462 personer i Falköping.
Skulle tro att husen kom till i början av 1800-talet..
Falköpings äldsta fattighus. Byggdes troligen 1776. Ersattes av en nybyggnad 1857 på Hästbacken vid Trädgårdsgatan