lördag 3 december 2016

Kulhålen i dörren på S:t Olofs kyrka i Falköping

Kyrkdörren på S:t Olofs kyrka i Falköping

Kulhålen i den södra porten/dörren (som är ett original om nu ngn undrar om den är en kopia)till S:tOlofs kyrka
Vi vet att Danskarna har bränt ned vår stad två ggr.
Detta skedde under ledning av Otto Krumpen år 1520 och av Daniel Rantzau år 1566.
Man tror att det är Skotthål från danska truppers beskjutning,som fortfarande finns kvar i den södra porten till S:t Olofs kyrka.
Men varför skulle danskarna ödsla ca 20 skott lite här och där med sina musköter, som hade en kaliber på 20mm kulor.(De ca 20 st hålen i porten ser ut att vara ca 12-13mm?)Just i denna port kan man undra?
Det kanske t.o.m är så att det är "svenskar" ,som roat sig med att skjuta prick på denna port, när de drog förbi senare ngn gång?
Eller enbart som testobjekt för att kolla genomslagskraften på sin ammunition ?
Finns faktiskt berättelser/skrönor om detta ....
Det hade väl varit betydligt smartare om danskarna hade använt några kanoner liknande "Suggan och Galten",från 1581,som vi tog i krigsbyte från Ivangorod, istf. att skjuta med några musköter,som inte gav ngn önskad effekt tycker jag. Om man nu ville in i kyrkan av ngn anledning!
Ologiskt att bara skjuta några skott på en dörr,som inte hade gett avsedd verkan, ologiskt ,tycker jag.
Hur som helst, så finns det nu ca 20st hål i porten/dörren,även vid sidan om dörren på höger sida och det verkar som om ngn/några har skjutit med ngt för att ge denna effekt.
Men att det hände när danskarna var här och härjade finns det inga vederhäftiga skriftliga belägg för, mer än antaganden och "skrönor" vad jag försökt att finna.
År 1560, strax före nordiska sjuårskriget, uppskattades Falköpings befolkning till 225 personer. År 1571, efter det att staden plundrats och bränts, uppskattas invånarantalet ha sjunkit till ca 100 personer........
Därefter hade borgarna nog det svårt att återhämta sig. 
Många hus var bara nödtorftigt reparerade.
Gator och underhåll lämnade nog mycket övrigt att önska.
Det dröjde ända fram till 1689, innan landshövdingen kunde förmå stadens borgare att slutföra stensättningen och verkställa allmän uppsnyggning av staden.
Refererar till en skrift:
"Dock har staden varit i fiendehand och blifvit bränd af 
Danskarne, möjligen tvänne gånger, men 
säkerligen en, nämligen år 1566, i händelse den för år 1450 gjorda uppgiften skulle vara mindre pålitlig. 
En fiende af annan och ännu hemskare art, pesten, hemsökte staden år 1710 och härjade der med stor våldsamhet samt bortryckte inom pastoratet icke färre än 400 personer. Men detta är också allt, som Falköpings annaler hafva att meddela om stadens fordna öden."
1918-1920 försågs den västra porten med en ny dörr i ek.
Är det någon bland FB - vännerna,som har någon annan åsikt, eller ett vederhäftigt belägg,som "bevisar" att det var danskarna,som åstadkommit dessa "hål?"
Ser med spänning framemot era synpunkter och kommentarer...