lördag 3 december 2016

Politiken - och politiker ..

Politiken -och politiker

Nordea-Panama-lägenhetsaffärer, mm

Inga partier eller makthavare kommer att gynnats som det nu är
alla politiker/makthavare blir misstänkliggjorda, både här och där.

Det sitter djupt i det svenska samhället att makten inte får vara korrumperad.
Media formligen frossar i sig allt historiskt och späder på ytterligare och man blir verkligen konfunderad.

Därför var utrikesminister Margot Wallströms lägenhetsaffär med Kommunal bl.a ytterst känslig.
Hon är förmodligen en tillräckligt bra utrikesminister,men vad hjälper det nu när "drevet går" oavsett om hon anses mänsklig.

Många tar nu tillfället i akt att smutskasta det som inte gynnar dem.
Det gäller nu att det blir sans och vett i debatten,
så att vårt Sverige framgent sköts med en klokhet som går hem.
Annars är vi snart ute på grumlig vatten

Det krävs en proffessionalitet som vi medborgare kan förvänta,
när ni tar oss i handen,
från maktens korridorer minsann och inte utfästelser och löften som bara rinner ut i sanden.Kanske intressant med lite fakta...och vad jag tycker och tror..

Det finns en Länk till vad de olika politiska parterna står för!
http://politiskapartier.se/

Politiken....och Politiker...
Lite av vad jag -och en del andra tycker...

En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar detta inflytande.

De "nya" Moderaterna.

"Liberalkonservatism", omfattas idag av många etablerade höger-mitten-partier i främst Västeuropa. Liberalkonservatism är en term som används till att beskriva en ideologi som kombinerar ett förespråkande av laissez-faire ekonomiska principer, såsom respekt för avtal, försvar av privat egendom och fria marknader,med tron på naturlig ojämlikhet, religionens betydelse och värdet av traditionell moralism,genom ett ramverk av en begränsad, konstitutionell, representativ regering.

Folkpartiet,numera Liberalerna.
("Folkets parti", för vem? Bytte nyligen namn ..)
 För dem är tydligen frihetstanken central i det liberala budskapet. I ett liberalt samhälle ska alla få rättvisa chanser, kunna misslyckas och komma igen. Samtidigt ska alla uppmuntras att ta eget ansvar för sin utbildning och försörjning. Därför behövs en bra skola, ett tryggt välfärdssystem och en politik för företagande och arbete.

Vänsterpartiet.("Kommunisterna" )
"Kommunister", varför finns dom i Sverige överhuvud taget,kan man undra...ateister som idag gillar Putin,eller?

Kommunister.
Borde nog läst på lite om sin historia...
Deras  Historik..
År 1917 splittrades den svenska arbetarrörelsen när en vänsteropposition i det socialdemokratiska arbetarepartiet bildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, dit majoriteten av ungdomsförbundets medlemmar anslöt sig. 1921 antogs namnet Sveriges kommunistiska parti, som skulle komma att representera den svenska kommunismen. År 1929 kom den största splittringen i partiets historia då Karl Kilbom och större delen av medlemmarna uteslöts av Komintern, och flera medlemmar lämnade partiet. Karl Kilbom bildade tillsammans med Nils Flyg ett eget SKP det så kallade socialistiska partiet. Sverige hade nu ett SKP i Komintern och ett utanför. Det SKP som stod utanför komintern kom att vara verksamt fram till år 1948 då det upplöstes, dessförinnan hade partiet blivit nazistiskt år 1943. Det kominterntrogna SKP bytte 1967 namn till Vänsterpartiet Kommunisterna. Detta namn hade det sedan till 1990 då "Kommunisterna" ströks och det nya namnet blev Vänsterpartiet.
Bytte namn för att de kanske skämdes....till "Vänsterpartiet!"

En central mening är: ”Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti, på ekologisk grund”.

Centerpartiet.
Har väl blivit ett "mittenparti",som vem som helst kan rösta på,som åtminstone gillar bönder, som tyvärr blir allt färre.
Centerpartiet vill slå vakt om sin egen gröna ideologi och de egna begreppen. Det är den unika, egenarten, som skiljer
partierna från de "andra!"

Kristdemokraterna.
(De riktigt övertygade kristnas parti.)
Kristdemokrati står för en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. De sätter människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism. Alla som delar deras idéer är välkomna i partiet.

Miljöpartiet.
(Ren och fin miljö med alla medel.)
De vill föra en politik där de lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. De vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda.
Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas så här: " De vill skapa ett hållbart samhälle."
"De vill ta sig an klimatet, ge alla barn en ärlig chans i skolan och satsa på nya jobb och jämställdhet."

Sverigedemokraterna.(SD)
(Missnöjespartiet?)
Enbart demokrati för svenskar,de gillar tydligen inte immigration och är ett allmänt "missnöjesparti."
Sverigedemokraterna betecknar sig som ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn, som lägger stor vikt vid värdekonservatism och konservativa kulturella värden.
Partiet vill värna om svenskheten och de svenska traditionerna, som partiet menar håller på att gå förlorade.
För Sverigedemokraterna är den sociokulturella dimensionen i politiken central.
Värderingsmässigt har partiet inspirerats av nationalkonservatismen. Inom familjepolitiska frågor ser partiet försvaret av den heterosexuella kärnfamiljen som viktig och utomstående har beskrivit att Sverigedemokraterna ser en liberal hållning i dessa frågor som hot mot den svenska kulturen.
Partiets syn på kriminalpolitik anses också ha påverkats av nationalkonservatismen med krav på hårdare straff och en mer repressiv rättsstat för att skydda svenska medborgare.

Invandringspolitik är ett av Sverigedemokraternas kärnfrågor.
Partiet är mycket kritisk mot det mångkulturella samhället som de menar hotar det nationella arvet och den svenska kulturen. Därför förespråkar partiet bland annat assimilering av de invandrare som finns i Sverige (istället för integration) och en kraftigt begränsad invandring. Sammantaget har Sverigedemokraternas ståndpunkter inom kultur och moraliska värderingar beskrivits som tillhörande den auktoritära högern.

"Förr i tiden!"
I min ungdom ( 1950-talet)fanns det:
Högern= rika
Folkpartiet/liberaler = lärare/tjänstemän /,några religiösa,lite rika
Kristdemokrater= religiösa
Bonde förbundet= bönder
Socialdemokraterna/arbetarpartiet ihop med LO= arbetare
Kommunister= arbetare som tydligen gillade Stalin,murar,våldtäkt av Ungern,Tjeckoslovakien och Polen. Hermansson hade "problem ."

Då visste de flesta vart "skåpet" skulle stå.

Idag kanske det skulle räcka med enbart två partier, liknande USA, "dom röda -och dom blå", som förmodligen kommer att bytas ut efter fullgjort jobb,de kommer nog oavsett resultat bli föremål för att lämna sina poster och ersättas av "det andra partiet."

(Hur blir det med vårt "kungahus" i framtiden?)

Och så kommer det kanske att pågå/bli, enkelt och mycket billigare och förmodligen mer handlingskraftigt med snabba och mer effektfulla beslut.

Plus en president,eller?

Ja ni,detta var lite funderingar/synpunkter om det "politiska livet",som jag verkligen hoppas snart tar sitt förnuft tillfånga och tar hand om vårt Sverige på ett bättre och mer framsynt- och godtagbart sätt för alla inblandade individer,som skall försöka samsas om vad vårt land har att erbjuda..