fredag 1 februari 2008

Ensamheten

Anders Lundberg 2007 (47år)

"Ensamheten!"
av Anders Lundberg 1980-08-20 (20 år)

ENSAMHETEN

Varför känner man sig så ensam ibland,
Tänkande på min framtid rinner ut i min hand.

Jag känner livsglädjen försvinna,
Vad ska jag göra för att inte tiden den ska vinna.

Djupt in i kroppen finns ängslan,
Tanken med hjärnan den fängslar.

När jag sover känner jag inte ensamheten,
Men just då är jag inte medveten om friheten.

Vaknar och tanken föds på nytt i morgonstund,
Man upptäcker att det själsliga inte fått en blund.

Det är tur att detta bara sker ibland,
Det finns inte där när man håller någon i hand.

800820 Anders