tisdag 17 februari 2009

Bekräftad?

Bekräftad?
Falköping den 17 februari 2009Gymnastikskamraterna på Falköpings Läroverk(näst längst ut till höger bak)

"Eller duger du som du är?

Lyssnar och uppskattar du med ditt öra,
när du om dig något positivt får höra?
Säger du TACK i stället för att förstöra
och be om ursäkt för din existens och allt trevligt tillintetgöra?

IFK´s Juniorlag i Falköping (längst till höger främst)

Lyssnar du när någon ett budskap vill framföra,
eller väntar du bara på att få ”sändningstid”, så att du kan störa
och säja att du gjort detsamma, fast bättre och budskapet förgöra?

Ungkarlarna i Falköping(2:a från vänster längst fram)

Lyssnar du på budskapet eller letar du bara fel och brister?
Kollar du Tv-reporterns kläder och frisyr och budskapet mister?
Är väderleksprognosen bara ”norska” ord ibland?
Är det bara andra som blivit ”fulare” och ”gamla” i vårt land?

P4 Stridsvagnskamraterna(längst till vänster)

Det gäller nog att måna om sig själv och andra,
innan man med destruktivt beteende andra vill klandra.
Acceptera sig själv inifrån och ut och inte utifrån och in.
Ta fram sin ”vänskapsdiplomati” och självdiciplinering och andra vinn.

Klass 25b i Läroverket Falköping (3:a längst bak till vänster)
Det får inte bli en relationsanarki,
med svartsjuk destruktiv kraft som tar över
Vi skall visa vår empati,
ty vi varandra så väl behöver.

Lekkamraterna i Riksbyggen på Dotorpsgatan 56 c.(8:de från höger bak)

Att komma i ”god dager” genom att söka fel och brister hos andra,
är inget att rekommendera, ty då får man nog till slut ganska så ensam här vandra.

2-dra Klass i Falköping.

Med: Ömhet-sympati-hänsyn-kamratskap och förståelse
Blir det: ”Kärlek” till vår nästa, utan förebråelse.

Urban Lundberg