lördag 14 februari 2009

Patriot

PATRIOT/PATRIOTISM.
Falköping den 14 Februari 2009


Staden FALKÖPING sett från Mösseberg med Ålleberg i bakgrunden.

Försök att se framåt i positiv anda!
Rubricerande ses som något självklart, eftersom den uppfattas som en allmän välvilja och positiv inställning gentemot dem där man bor och dess invånare.

Detta är ju mycket viktigt att det finns en positivism i det samhälle där man verkar. Speciellt nu när det är många ”svarta moln” på himlen och det är kriser överallt i världen.

Den skall i bästa fall spridas vidare till omgivningen, så att fler vill flytta till detta positiva samhälle och inte tvärtom.

Varför har man så svårt att dra åt samma håll i små samhällen, typ Falköping?

Är det för tråkigt? Har ”Jantelagen” fått sitt fäste? Det mesta beror väl på oss själva?

Jag har haft fördelen av att bo på lite olika platser i vårt avlånga land. Sett hur det har varit och är omkring oss. I större samhällen är det viktigt att vara positiv och kämpa på annars kommer man ingenstans.
Det gäller att hela tiden verka för en positivism så att omgivningen tar till sig detta.

Kolla gärna med vår turistbyrå så hittar ni/vi en hel del som Falköping med omgivningar har att bjuda på som vi kan sprida vidare. Vi har närhet till det mesta och ett fint samhälle för barn och äldre.

Själv är jag född och uppväxt i Falköping.
På den tiden var Falköping bra bl a för att västra stambanan gick förbi och det var lätt att ta sig dit och därifrån.

Det jag har upplevt när jag flyttade tillbaka 1979, efter ca 18 års frånvaro, var att det finns mycket ”svart målarfärg” bland Falköpingsborna. Många bara sökte fel/brister och talade illa om vår stad och klagade på det mesta.
Men det finns även de som försöker att se framåt i en positiv anda.
Givetvis skall vi vara kritiska och uppmärksamma till våra folkvalda, så att de fattar/tar rätt beslut för vårt väl och ve.

Men om man inte har något bra eller trevligt att prata om, eller något positivt att säga om någon eller något, kan man väl lika gärna hålla tyst!

18-de golfhålet på Falköpings vackra golfbana.

Vi har just nu lite problem med golfklubben, men det löser sig säkert på sikt, om vi bara hjälps åt och drar åt samma håll. Vilket är viktigt eftersom vi har många ungdomar att ta hand om.

Det viktiga är att vi tar oss an alla problem på ett positivt sätt och tänker framåt för ALLAS VÅRT BÄSTA.

Vi bor högt (ca 200-300 m ö h )och har förmodligen bra luft att andas i, i alla fall.


Slå nu gärna ett bra slag för Falköping!


Tycker den positive golfaren Urban vid 3:ans korthål på "Berga".