måndag 26 december 2011

Ordspråk-Ordstäv-Wellerismer-Citat-Aforismer-Parodier-Ordlekar-Truismer

Ordspråk!

 Som bilden erbjuder. Texten påminner även om ett annat ordspråk:"Mannen har tre huvuden, ett med hjärna, ett utan hjärna och ett som vill gärna!"  
Carpe Diem-Fånga Dagen!
"En vän är en som vet allt om dig och ändå tycker om dig!"


Ordstäv eller Wellerismer, som de även kallas, böjs inte.De är ofta humoristiska. Typ:"Det går väl över, sa kärringen när hon låg på spåret!"

"Du mobbade mig när jag var sju,se på mina tuttar nu!"Citat och Afroismer. Är väl det som man definierar som en språklig enhet och som man använder i oförändrad form.De kan inte böjas, möbleras om eller utsmyckas, utan man använder dem som de är. 

Ofta är det bevingade ord från kändisar om livet och dess vedermödor.Typ ett från Woody Allen:"Vad är det för fel med att onanera?Det är ju sex med någon man älskar!" 


Andra är : "L"ika barn "l"eka bäst!" eller "T"ala är silver,men "t"iga är guld!"

(Alliteration eller assonas när många betonade ord inleds medsamma bokstav) "Ju fler kockar ju desto sämre soppa!"

"Bakom varje svårighet finns en möjlighet!"

 "Den vackraste stund i livet var den när du kom"!  

Många ordspråk byggs upp enligt "antitesen" dvs :Hela dagen pratar man "golf på jobbet",resten av dagen pratar man "jobb på golfbanan".

Eller Varför göra det "idag" när man kan skjuta upp det till i "morgon".

Annat som förekommer är "Parallellism/upprepningar" som:"Skrattar bäst som skrattar sist"! 
Eller "Far,får,får,får,far,får,får inte får,får,får,lamm"! 
eller:"Hon,hon,hann,inte,hon,men,han,han,hann,han!"

Slutrim använder man sig även av:"Ingenting är så eländigt som en "man",som vet allting men ingenting"kan!"
Det är inte alltid så enkelt att översätta våra ordspråk till engelska:"Det är en annan femma!" 
Blir:" That´s another cup of tea!" Inte: "That´s another fiver alltså!"

Eller "Frisk vågat hälften vunnit!" blir:"Nothing ventured,nothing gained!"

Eller: "Som en blixt från en klar himmel!" blir:"Like a bolt from the blue!"
Ni har säkert fler och bra synpunkter!