torsdag 8 mars 2012

Falköping 75-års jubilerande 2:klassare


Tjugofem stycken 75-års jubilarer födda 1937 från Falköping.

Falköping småskola, Klass 2c. Åren var 1/7-1945 till 12/6 1946. "FREDENS ÅR!"


Överst från vänster står, Sven -Erik Hellberg, Bror Hellkvist, Ulf Carlsson, Inge Källström, Karin R Brandström, Ann-Lisa Hultberg, Ove Hermansson, Stig Johansson, Bernt Andersson, Åke Åseskog.
Mitten från vänster, Siv Carlsson, Kerstin Hägerz, Ulla Sjöblom, Aina Johansson, Kylliki Wekkili,
Ing-Marie Gustavsson, Ulla Techtermann, Kerstin Lindblom, Gudrun Söderström, Berit Rahne, Nederst från vänster, Tore Pettersson, Göran Wetterholm, Bengt Wiberg, Göran Karlgren, Urban Lundberg.

Lärarinnan hette Adéle Nilsson.