torsdag 8 mars 2012

Falköping 75-års jubilerande avgångsklasser


35-års jubileum i Falköping från 1951 års avgångsklasser den 26 April 1986.
Nu är det 2012 och nästan samtliga är födda 1937.
Därför blir det 75-års Jubileum i år!
Tyvärr så finns inte alla kvar i livet!
Nederst från vänster: Birgitta Seveborg, Rhode Djurfeldt, Margareta Widén, Siv Gustavsson, Siv Karlsson, Margot Göhtberg, Lilian Persson, Kerstin Harlén, Ulla-Britt Metso, Greta Pellikka.

Mitten raden från vänster: Göran Carlgren, Bernt Andersson, Birgit Edström, Anne-Marie Friberg, Irene Mattsson, Ing-Brit Görander, Laila Andersson, Lilian Högberg, Ulla Andersson, Marianne Petrin, Birgit Lindén, Ing-Marie Svensson, Laila Carlsson, Alf Sandell, Karl-Ivar Eriksson.

Överst från vänster: Tore Pettersson, Bengt Wiberg, Göran Wetterholm, Tord Andersson, Hans Hansson, Ingvar Magnusson, Lars-Åke Kjellman, Lars Idh, Urban Lundberg, Lars Jakobsson, Sven-Erik Hellberg, Ingemar Karlsson, Björn Hjalmar, Sonny Nyström, Jonny Lindqvist, Lars-Erik Johansson, Ove Bengtsson.