söndag 20 januari 2013


Läroverkets gymnastikuppvisning år 1950 från klasserna 2/5a och b samt 1/4.

Det var Gymnastikdirektören Gurli Åberg som ansvarade.
Längst upp till vänster: Bengt Karmert, Sten-Åke Jacobsson, Tore Persson, Tommy Ahlkvist, Kenneth Magnusson, Bengt Andersson, Kåre Bergkvist, Tord Gustavsson, Leif Brändh, Urban Lundberg och Jan Johansson.
nederst till vänster: Per "Pelle" Pellvik, Uno Andersson, Bengt Wiberg, Lennart  Andersson, Kristian Forss, Göran Folin, Kjell Wass, Bo Eklöf, Jan Ramström och Åke Jönell.
Här var jag var nästan minst i klassen där jag står näst längst till höger.
Att dra in magen och visa mina muskler jag därför behöver.