onsdag 27 februari 2013

Marknadsföring av MDS-Agenturen (Mohawk Data Science)på DATASAAB (slutet 60-talet och början på 70-talet)

Vad är en agent?
Med handelsagent förstås i lag om handelsagentur den som i näringsverksamhet har avtalat med en annan – huvudmannen – att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn.
En handelsagent skall således verka självständigt, det vill säga i enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Handelsagenten skall också verka varaktigt för försäljning eller köp av varor. Det ska alltså inte vara fråga om tillfälliga försäljningar eller köp utan varaktiga. En handelsagent fakturerar normalt aldrig sina kunder utan fakturering sker alltid från huvudman till kund och agenten får ersättning i form av provision från sin huvudman. Vi skötte dock all fakturering själva, eftersom vi köpte samtliga maskiner från MDS.

MDS 6401
Det föll sig naturligt att ha ett "DATA-Företag i företaget" hos DATASAAB, eftersom vi själva tillverkade både små och stora datorer.
Anledningen till att jag/vi föll för NCR/MDS 6401, var att de hade konstruerat en magnetbandsregisterare, som "skrev" direkt på 800bpi band, detta var revultionerande eftersom all dåvarande registering skedde på 80-kolumners hålkort (IBM - 024)och hålremsa 5-8 kanalers (Flexowriter-Add Punch m.fl.)
Här stansas det på IBM-024, maskiner! Vilken målgrupp det fanns att ersätta!
80-kolumners hålkort
Som sedan läste av via kort-och remsläsare fvb till 800 bpi-band. Nu kunde vi "hoppa över" några steg i denna process. Dessutom var det ganska så "bullrigt" i alla stanslokaler. MDS-magnetbandsregisteraren var nästan ljudlös.
"DATASAAB hade nu turen som fick denna agenturen, då var det inte många som lade på luren!" 
På bilden förekommer det en TCPC-enhet (Tape Card Punch Control),som översätter hålremskoden från Flexowriter (höger i bild) till en IMB 024, som då stansar 80 kolumners hålkort! Jag står längst bak med en pipa i munnen.
Jag hade tidigare erfarenhet av dataregistering från Friden-Kontomation, med deras Flexowriter, Add Punch, Tape to Card Punch maskiner mm. Därför var det naturligt att jag fick frågan!

Nu fick jag uppgiften/ansvaret att organisera denna agentur.
Vi blev 10 personer i min organsiation, tre säljare , tre instruktriser, två på offertavdelningen, en på systemassistans. Dessutom utbildades även serviceingenjörer, som fanns ute på fältet hos Länsstyrelserna, där vi hade levererat D22 maskiner. Total var det ca 55 personer mer eller mindre inblandade i agenturverksamheten.

Min  befattningsbeskrivning/ansvarsområde innebar: Samordna beslutade planer betr, utveckling, tillverkning, leveranser.(5%)
Leda,samordna avtal/överenskommelser, m-föring ,teknisk service.  (15%)
Föreslå och konstruera budgetar. (5%)
Svara för kundutbildningsprogram,serviceprogram för såväl maskin som programvara till marknadsbehov.(5%)
Inhämta och ha hög kunskap om konkurrenter, kunder, marknad.(15%)
Medverka vid seminarier och utställningar. (5%)
Initiera och svara för marknadsprissättning av produkter och tjänster så att dessa följer kalkyler och uppgjorda ramar. (5%)Tillsammans med säljare bearbeta kundobjekt och när så erfordras själv driva och avsluta affärer. (40%)
Allokera och bestämma över de resurser som tilldelats över budget och tillsammans med marknadschefen/VD gör erfoderliga justeringar.(5%)


Ansvar och befogenhet.
Ansvar för marknadsföring av DATASAAB´s MDS-agentur produkter. Prognoserad avsättning skall uppnås inom ramen för beslutat säljprogram och att after-sale och uppföljning riktas på för produktlinjens framtida avsättning gynnsamt sätt.
Direktiven var: Föreslå och prioritera säljkanaler, samt,säljfunktionsstyrning över säljande och assisterande personal. Utforma marknadsplaner och strategier, SP,PR och reklam. Leda kundbearbetning.Informera om försäljningsläget. Administrera vid tillsättande av nya befattningshavare. Svara för internutbildning. Samt koordinera marknadsföringen för Norge-Finland-Sverige gentemot MDS i Zurich.

Nu var det bara att sätta i gång!

Det blev en mycket STOR säljsuccé!
Största problemet var att få tag i maskiner. Jag köpte bl. a. upp begagnade maskiner från Mellersta Östern, som byggdes om i MDS europa-anläggning i Köln (Siegburg) till svensk standard.
Samtliga maskiner hyrdes/leasades ut!

Broschyrer fick vi från USA, men de översattes inte. Efterfrågan på våra produkter var så stor, att vi fick nästan värja oss från våra kunder, de formligen slogs om att få teckna order!

Nedanstående finner ni den tidens Power Point presentationer!

Det var mest blädderblock och Over- Head som gällde!Nedanstående  utskick gav bra gensvar, presenterade säljaren, produkten och kunden fick själv bestämma tid! Proffsigt och enkelt!

 


Nu är väskan uppackad med intressanta nyheter!


Det var inte bara att resa iväg, vi hade även ont om bensin!

 MDS 2400 i vår monter på DATA-Kontor mässan 1973 i Älvsjö
Sedan kom MDS 2400 som även den såldes bra.

 Det gällde att "mingla" och knyta kontakter på våra mässor!

Det var en mycket intressant sejour av mitt liv på DATASAAB!
Min "hushållskompis", testflygaren Sven, som jag bodde i SAAB´s baracker ihop med en tid , innan jag hittade någonstans att bo i Linköping/Ljungsbro.

Fotboll.

Liten blöt vänskapsmatch mot besökande tjeckoslovaker! Jag vid bollen.


Den mycket duktiga informationsavdelningen, som skötte all reklam, PR och SP.


Längst ned till vänster Claes "Tosse" Bark, som även sjöng och spelade, längst upp till vänster står min gode vän Christer Ridström, som Infochefen Bernt Sigvall, (min "handbollskompis"), hänger på. Björn Borg, en mycket duktig tecknare står intill. Jag på knä längst till höger.Liggande kille är Olle Wallén, som sedan förärades min tavla "Göta Kanal", när han gifte sig med kvinnan i soffan till vänster!

Christer har jag fortfarande lite kontakt med via Facebook. Han är idag egen företagare och entreprenör-verksam i ett antal konsult och utvecklingsbolag. Är ordförande och respektive ledamot i ett antal styrelser. Mycket duktig "kille" mao.

Lite "bus" med PR!


Merparten av informationsavdelningen träffades hemma hos mig i garaget och gjorde några "tavlor", vilka vi senare ställde ut, KUL!
Även Claes "Tosse" Bark hängde upp en "tavla!"
Mycket duktiga, bussiga människor, som verkligen delade med sig av sitt kunnande och gick in för sina arbetsuppgifter med en sisu, som skulle göra finnarna avundsjuka. Det gav mig en stor tillfredsställelse att få arbeta tillsammans med dessa välutbildade personer. Det gavs även möjligheter att "stiga i graderna!" Ett mycket bra "Universitet" att arbeta på!

Delger er härmed lite delar av mitt betyg, som beskriver lite vilka möjligheter som gavs!

 
 Nu var det mässdags!


         DATASAAB hade många "strängar på sin lyra!"

Det gick till slut så bra för MDS, att de bildade MDS Svenska AB, men då hade jag blivit erbjuden en tjänst hos  Gylling Elektronikprodukter AB i Oskarshamn, som Marknadschef  och vice VD. Men det är en annan historia.

 Här sitter jag i den normala DATASAAB-miljön vid operatörskonsolen på en D22!

Juniorhandelskammaren fick i uppdrag att "reda ut" småindustrin i Linköping.


Tack för denna mycket trevliga tid i Linköping, där jag även hade förmånen att vara med i, LIONS Vreta Kloster,


Juniorhandelkammaren (JCI-Junior Chamber of Commerce, där jag blev president) och ODD-Fellow.