fredag 1 mars 2013

Marknadsföring av LEGO-och OEM tillverkning. GYLLING och DATASAAB
Att vara underleverantör!

                 Mycket flygande blev det!
                     Åren var 1968-1978.

1968-74 med DATASAAB i Linköping och 1974-1978 med GYLLING Elektronikprodukter AB i Oskarshamn.

Twin Otter som tog mig mest till Stockholm mer än 100ggr.
                      Utanför fabriken i Oskarshamn 1974.

Här sitter jag i vårt kontorslandskap som var modernt på den tiden.

En samling mönsterkort och kollegor!
Gylling Elektronik-Produkter AB, underleverantör av "multilayerkort" till LM Ericsson  i Mölndal, för tillverkning av CK-37, Multimode A/I Radar, styrdatorn till "Viggen." Början på 70-talet.


Här firar vi en order från BOFORS!
 
Lite FAKTA!
Legotillverkning
(Wikipedia)

Legotillverkning kallas tillverkning av produkt som sker på uppdrag av en oberoende beställare utanför det företag som sköter själva tillverkningen. Den tillverkade produkten är oftast utvecklad eller formgiven av uppdragsgivaren som även brukar sköta marknadsföring och/eller försäljning av den tillverkade produkten. Den legotillverkade produkten brukar förses med uppdragsgivarens namn.
Underleverantör
En underleverantör är en person eller, som oftast, ett företag, som förbinder sig att utföra kraven i en annan parts kontrakt. Underleverantören anställs av en huvudleverantör för att utföra tjänster som är en del av det större projektet. Vanligast förekommer underleverantörer inom byggindustrin och bland civilingenjörer, men det har på senare tid blivit vanligt att man inom tillverkningsindustrin, särskilt bilindustrin, lägger ut stora eller alla delar av produktionen på underleverantörer. En underleverantör kan bli mycket sårbar om den endast är beroende av en enda kund, då kontrakt som oftast kommer och går. Verksamheten ligger långt ner i produktionskedjan och blir därför också sårbar för kraftiga fluktuationer i råvarupriser.

Tillverkningsindustrin

Även ett oljeraffinaderi är en typ av tillverkningsindustri.

Tillverkningsindustri, förädlingsindustri, de typer av industri som omvandlar råvaror till produkter. Dit hör bland annat verkstadsindustri och processindustri.

Innehåll

Verkstadsindustri
Verkstadsindustri är en typ av tillverkningsindustri som förädlar råvaror, framför allt metall, trä och plast, till färdiga produkter, men även till halvfabrikat. Exempel är maskintillverkning, fordonsindustri och varvsindustri.

Mycket traditionella exempel för Sverige, är knivtillverkningen i Eskilstuna och Dalarna, och köksredskap. Ett alltid återkommande exempel är skiftnyckeln, andra bra exempel är plastbåtar, symaskiner, dammsugare och diskbänkar i rostfritt.
Textilindustri
En stor industri i Sverige in på 1960-talet. Nu har textilindustrin till största delen flyttat till länder som Indien och Kina med flera.
Textilindustrin använde sig ibland av sömmerskor, som sydde i hemmet. Se Algots och Borås för bra och intressanta exempel.
Processindustri
Processindustri är en form av automatiserad tillverkningsindustri med flera olika tillverkningsmoment.
Traditionella exempel för Sverige på processindustri, är pappersindustri, petrokemisk industri samt järnverk och stålverk.
Småskalig tillverkning i hemmet
Vanligt förekommande på många håll i landet in på 1960-talet. Ståltråd och tunn plåt var populära material.
Inte minst i Gnosjö, i Småland, var småskalig tillverkning vanlig, några exempel på produkterna är fiskeredskap och köksredskap. Se även Gnosjöandan.
Se även

     
På Gylling i Oskarshamn tillverkade vi mönsterkort och multilayer till elektronikindustrin i Skandinavien och Europa.

Vi sålde inte på priset, men på hög kvalité och leveransprecition!
 
Vi tog fram en "GYLLING-guide", som vi sålde till våra kunder, så att de lättare kunde ge oss rätt produktionsunderlag för sin offertförfrågan och sitt beställningsunderlag. Vi gav inte bort denna "guide", eftersom den då bara hade hamnat bland alla andra "reklam-utskick!" Denna guide emottogs mycket väl och blev uppskattad av våra kunder.
 
 
  Vi hade även en liten broschyr som var översatt till tyska och engelska, som beskrev vad vi höll på med.Vi hade även en intern tidning "Avbrottet", där vi lät de olika avdelningarna berätta om sin verksamhet. Detta stärkte "Gylling-andan" och ökade förståelsen för varandras situation.
Nu var det marknadsavdelningens tur att berätta:


 
Vi flög nästan överallt!
Här med Holmströms Flyg!
Oskarshamn hade inga bra "förbindelser!"
För det mesta blev det Twin-Ottern till Stockholm fvb, till någon annat ställe!
 
Annonsering i Modern Elektronik.
 


VI ÄR NI! Det var viktig att sätta sig in i våra kunders behov och utveckling. Även ta reda på var de befann sig i sin bransch, om de var att lita på ,solventa och framförallt betalningsäkra!

En kul idé´på den tiden att ställa fram en kamera med halva linsen täkt, som sedan flyttades över, så att vi kunde förekomma två ggr!
I GYLLING-koncernen fanns det även en kundtidning där samtliga ingående företag presenterades.

Det gällde att kunna beskriva material -och produktionsstyrning av samtliga processer! 


Den första bilen jag hyrde fungerade inte höger blinkers på! Det var bara att kolla på Manhattan, hur jag skulle ta mig tillbaka till Hertz för att få en ny bil. Nu var det ganska enkelt, eftersom varannan aveny (som var breda)var enkelriktad. Det var bara att köra vänster, vänster, osv till jag var tillbaka!


Hur är det vara "hästpolis" på Manhattan egentligen?

I USA besökte jag UL (Underwriters Laboratories) på Long Ireland (liknande S-märkt i Sverige) för att få våra kort godkända.
Även i England var vår mönsterkort godkända!På min inköpsresa/kontaktresa i USA blev jag inbjuden att deltaga i en kräftskiva, tillsammans med  en hel del prominenta personer : Percy Barnevik,Arne Thorén,Björn Ahlström,Adolf af Jochnik, Claes Jöhncke,Ulf af Trolle,Hans Wachtmeister m fl.. hos The Swedish-American Chamber of Commerce i New York i en av de "Twin Tower" på Dag Hammarskjolds Plaza, som nu är borta.
Det var Arne Thorén som var Toast-master och kräftorna kom från Chicago


Det fullt pådrag med 16-mannaorkester, ,med många kul tal och snapsvisor. "Helan gour SCHUNG hopps fallerallan lej.osv!" av Arne Thorén!


Helan går på "Svengelska" av  Arne Thoren

Here is a humorous "English" transcription: " Hell and gore, Chung Hop father Allan ley, Hell and Gore, Chung Hop father Allan ley, Oh handsome in the hell and tar, And hell are in the half and four, Hell and gore, (the dram is downed!) Chung Hop father Allan ley."( Helan går sjung hopp fallerallan lej, helan går sjung hopp fallerallan lej, å han som inte helan tar, han heller inte halvan får, helan går(snapsen i magen) Sjung hopp faller allan lej!

Vi fanns även representerade i England där jag hade Ken Slaney anställd. Jag "åkte över" 4-5ggr/år och besökte, Lucas,ICL.Racal, Decca-Navigator, m fl inom elektronikindustrin.


Stor order från ICL i England firades i Oskarshamn!
De ville "hoppa av" sina åtaganden innan avtalstidens utgång, men tack vara våra kontraktsklausuler med bötesbelopp och annat gick inte detta. Det blev en "förlikning" så småningom!


Vi fanns även med på mässorna  i Brighton och London!


Decca Navigator, ICL och Racal Mobical på "dinner!"


Vi hyrde en "suite" på hotellet intill, där vi tog emot våra kunder!


I Tyskland var vår största kund, Siemens i Augsburg. Vi fick en order värd ca 2,7mkr SEK, som de absolut ville teckna i DM! Strax efter devalverades den svenska kronan med 16% då ville tyskarna att jag skulle sänka priset till detta värde. Detta gick jag ej med på eftersom de hade fått det pris de förhandlat om och vi gjorde ytterligare 16 %vinst. De tog då kontakt brevledes med vår ägare, Bertil Gylling och meddelade att de ej ville ha med mig att göra i fortsättningen, eftersom min tyska var "bristfällig!" Bertil undrade nu vad jag tyckte om detta?

Jag åker till tyskland på en EF-kurs (Europeiska Ferieskolan) till Heidelberg och förbättrar tyskan tyckte jag! Det blev en två veckors intensivutbildning i tyska. Sedan åkte jag ned till Siemens i Augsburg och "förhandlade!" De blev förvånade att jag dök upp igen! Jag berättade då på skaplig tyska vad jag varit med om! De tyckte det var "strongt" och lite annorlunda! De var lite "skämmiga!" Hur som helst så sänkte jag deras order med 8% förutsatt att de tecknade en ny lika stor! Efter några timmar var vi överens och jag åkte hem med en ny order på 2,7mkr dock i svenska kronor denna gång! Bra jobbat tyckte Bertil Gylling!


 

Jag och vår mycket duktige multilayerspecialist Kenth Andersson, framför mulitayerpressen.
 
I Taiwan, Taipei hade vi hittat en mönsterkorttillverkare, som vi samarbetade med. Det jobbar tre-skift. Vi lade våra kunders prov-order där för snabba leveranser och även stora order (kapade topparna), som vi inte bemäktade själva .
 
De var hos oss och fick lära sig vår kvalité,som de sedan anammade och levde upp till!
Vi ankómstkontrollerade innan vi levererade till slutkunden.
 
Lite annorlunda men kunniga och duktiga "jobbarkompisar!"
 
En annan "legotillverkare" var DATASAAB i Linköping, som tack vare sitt produktions överskott kunde erbjuda en del av detta till hågade kunder.
 
 
 
Då var denna "resa" slut!
Lite San Fransisco med Golden Gate och San Quentin.