onsdag 2 december 2015

Ursvenskar kontra invandrare"Ursvenskar"


Kontra Invandrare, var det Samerna/Lapparna som var först hos oss ?
Ingen som riktigt vet vilka som var först i vårt land .

USA (Indianerna?)

Paleoindianer migrerade från Asien till det som nu är det amerikanska fastlandet för cirka 15 000 år sedan.Den europeiska koloniseringenpåbörjades under 1500-talet. USA bildades ur tretton brittiska kolonierbelägna längs Atlantkusten. Tvister mellan Storbritannien och dessa kolonier ledde till amerikanska revolutionen. Den 4 juli 1776 utfärdade delegater från de 13 kolonierna enhälligt självständighetsförklaringen. Det påföljande kriget avslutades 1783 med erkännandet av USA:s självständighet från Kungariket Storbritannien, och var det första framgångsrika självständighetskriget mot ett europeiskt kolonialimperium.Den nuvarande konstitutionen antogs den 17 september 1787. De första tio författningsändringarna, kollektivt kallat Bill of Rights, ratificerades 1791 och garanterar många grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.
Vilka är vi "Svenskar?"

Vi är väl "Världsmedborgare?"
Vi har väl "kommit till" enbart  av ödet ,eller..?

Vi har väl därför naturligt nog skapat våra revir på gott och ont,oavsett hur rika alt.fattiga dessa ursprungs länder är.. Varit....

Sedan har "omvärlden" ,de stora/rika/kapitalistiska länderna intresserat sig för länder med rika tillgångar av olika slag..

Detta har resulterat i "diktaturer" ,som kortsiktigt roffat åt sig (förmodligen med de "stora" ländernas hjälp)med våld -och skoningslösa krig,med eller utan olika religiösa trossamfund,som de hängivet tar på sig, skyddar/gömmer sig bakom oavsett mänskliga rättigheter eller demokrati.

Därför är så många invånare från dessa sina  länder på flykt undan krig och miserabla förhållanden.

Vart skall de ta vägen??

Hur skall FN och övriga världen få stopp på dessa krig och orättvisor?

Hur reagerar vårt samhälle ?

Skillnaden är väl den att vi i dag/numera lever i ett mer konkurrensutsatt  globalt "samhälle i samhället", där det mer eller mindre är "djungelns  lag" som numera råder/styr/gäller tyvärr.

Vi bevakar alltmer våra "revir!"

Det är troligtvis en "kulturchock" för många med alla nya färger på både människor och på deras sätt att klä sig,samt ett språk som de flesta ej förstår/begriper.

Nu gäller det verkligen för de som bestämmer, att se till,att immigration till vårt land blir meningsfull för alla inblandade, annars blir det stor risk att missnöjet drabbar fel människor(invandrarna).

Varför vill man bli politiker ?

Vad krävs för att bli en duktig politiker,som klarar av att fatta rätt beslut inom både kommunalpolitiken, som rikspolitiken och inte minst inom den övergripande internationella politiken, där besluten fattas i Brüssel i vårt närområde ...

Väljer vi verkligen rätt individer för detta mycket svåra och ansvarsfulla arbete?

Hoppas nu bara att vi "svenskar" har lärt oss ngt, efter det missnöje som visats på olika sätt och att vi förbättrar vårt sätt/regler att ta hand om alla behövande flyktingar.

Direkt efter andra världskriget fanns det ju jobb åt alla , även till de "invandrare",som då så eftertraktat kom till oss!

Nu är vi väl alla mer eller mindre "världsmedborgare", som försöker anpassa oss i det "universella" och de krav det stället på oss som medmänniskor.

Det är mycket viktigt och angeläget att nu forma en migrationspolitik och utrikespolitik,som verkligen förmår att förena idealism och realism, eftersom det handlar om våra medmänniskor i nöd.

Jag önskar att det förhoppningsvis skall bli fred på jorden och att vi ökar förståelsen för varandra och varandras kulturer mm...

Det kommer nog att bli ett USS ( United State of Sweden) eller SFN ( Sveriges förenta nationer )oavsett vad SD (Sverige Demokrater) och andra partier tror/tycker ,tror jag..Kram på er,alla "Världsmedborgare!"