onsdag 25 maj 2016

Tro,respektive veta

Tro-respektive "veta."

Är Intelligenta = ateister? och mindre intelligenta=troende?

Medan vetenskapens uppgift är att beskriva verkligheten så precist som möjligt, handlar tro, religion och filosofi om att söka svar på meningen och syftet med livet och världen.

Intressant ...eller hur?

Evolutionsteorins grundare Charles Darwin var enligt egen utsago inte ateist. När det gäller tron på en personlig Gud var han – som de flesta av oss – vacklande, men i hans Liv och Brev del 1, skriver Darwin bland annat: ”Det är en utomordentlig svårighet, eller rättare sagt omöjlighet, som är förbunden med att föreställa sig denna vidunderliga och förunderliga värld, med människan och hennes möjlighet att se långt tillbaka och långt framåt i tiden, som resultatet av slumpens tillfällighet eller nödvändighet. Sådana tankar tvingar mig till att se en första orsak hos ett rationellt förstånd, som för en del liknar människans, och jag är då närmast teist. Denna övertygelse hyste jag, så vitt jag kan komma ihåg, den gången jag skrev Om arternas uppkomst ”.

Vid gränsen mellan vetenskap och tro borde vi alla – i stor ödmjukhet och respekt för varandras olika kompetenser – kunna mötas för att tillsammans skapa ett bättre helhetsperspektiv på tillvaron och gemensamt kunna förundras över och hylla skapelsen och skaparen.

Gränserna för vårt vetande flyttas ständigt fram, men vi måste ändå erkänna att vi bara skrapar på ytan till en fullständig förståelse av den värld vi lever i.

Sunt "bondförnuft",betyder nog för de flesta att det inte finns några "Gudar" utöver dem vi själva skapar/hittat på..

Men att ha en "tro" är nog för många viktig,eftersom det ger förmodligen individen olika trygghet och tröst när "ingen annan" ställer upp.

Kan ödet vara flera samlade slumpar?

Så: "Var-och en är nog salig på sin tro!"

Jag är nog mindre intelligent ,eftersom jag har min "Gud",som jag brukar språka med ibland i mitt hjärta.

Kram på er..