söndag 6 januari 2008

Värt att veta om GULD

Värt att veta om GULD.
Av Urban Lundberg Falköping 2009-02-13

Den första ädelmetallen som människa lärde känna och använda sig av var GULD.
Fastän guldet i vardagslivet egentligen är en onyttig metall, kan den i alla fall gör anspråk på attributet ädel!

St. Eligius.

Detta hänge (ca 25mm i diameter)i 18k guld, har tillverkats på Alton i Falköping under 1960-70 talet.

St. Eligius är guldsmedernas helgon (år 588-660) som verkade som guldsmed och myntmästare vid merovingerkungarnas, Chlotar II och Dagobert I hov. Han tillverkade bl a praktfulle relikskrin. Han var en from kristen och blev biskop i Noyon i södra Frankrike.Guld
Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
platina - guld - kvicksilver
AgAuRg
Periodiska systemet
Allmänt
Namn, kemiskt tecken, nummer
guld, Au, 79
Ämnesklass
övergångsmetaller
Grupp, period, block
11, 6, d
Densitet
19 300 kg/m3 (273 K)
Utseende
metalliskt gul
Atomens egenskaper
Atommassa
196,96655 u
Atomradie (beräknad)
135 pm
Kovalent radie
144 pm
van der Waalsradie
166 pm
Elektronkonfiguration
[Xe]4f145d106s1
e− per skal
2, 8, 18, 32, 18, 1
Oxidationstillstånd (oxid)
3, 1 (neutral)
Kristallstruktur
kubisk (ccp)
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillstånd
fast
Smältpunkt
1337,33 K (1064 °C)
Kokpunkt
3129 K (2807 °C)
Molvolym
10,21 ·10−6 m3/mol
Ångbildningsvärme
334,4 kJ/mol
Smältvärme
12,55 kJ/mol
Ångtryck
0,000237 Pa vid 1337 K
Ljudhastighet
1740 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet
2,54 (Paulingskalan)
Värmekapacitet
128 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga
45,5 · 106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga
317 W/(m·K)
1a jonisationspotential
890,1 kJ/mol
2a jonisationspotential
1980 kJ/mol
Mest stabila isotoper
Isotop
Förekomst
Halv.tid
Typ
Energi (MeV)
Prod.
195Au
syntetisk
186,1 d
ε
0,227
195Pt
196Au
syntetisk
6,1669 d
εβ-
1,5060,686
196Pt196Hg
197Au
100
197Au, stabil isotop med 118 neutron(er)
198Au
syntetisk
2,69517 d
β-
1,372
198Hg
199Au
syntetisk
3,169 d
β-
0,453
199Hg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.


Guld (latinskt namn Aurum) är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller samt är ett mineral.

Guld har det kemiska tecknet Au som kommer av aurum, det latinska ordet för guld.

Det är en eftertraktad metall vilken under århundraden har använts som betalningsmedel, som värdebeständig tillgång, och som smycken.

Metallen finns som korn och klumpar i berggrunden, i underjordiska ådror och i guldrik alluvialjord.

Guld är kompakt, mjukt, glänsande och den mest formbara och tåliga av alla kända metaller.

Rent guld har en klart gul färg som traditionellt har ansetts tilltalande.

Guld är bas för den monetära standard som använts av Internationella valutafonden (IMF) och Bank for International Settlements (BIS). ISO:s valutakod för guldtackor är XAU.

Vid avräkning mellan telefonförvaltningar för internationella samtal används av alla länder taxor satta i guldfranc som gemensam värdebeständig jämförelsevaluta. (Se vidare Internationella Teleunionen.)

Modern användning inom industrin inkluderar produkter som används inom tandvård och elektronik, där guld traditionellt har använts på grund av dess goda resistens mot oxiderande korrosion.[1]

Guld var den 20 januari 2009 värt cirka 225 kr/g, eller 828 USD/oz. Ett troy oz, som ädelmetaller mäts i, är cirka 31,10348 g.

Innehåll[göm]
1 Fysikaliska och kemiska egenskaper
2 Historik
2.1 Medeltiden
2.2 Nya tiden
2.3 1800-talet
3 Fynd av guldföremål
4 Användning
5 Källor
5.1 Fotnoter
6 Se även
7 Externa länkar

Fysikaliska och kemiska egenskaper.

Kompakt guld utmärker sig genom sin karakteristiska gula färg och starka glans. Kompakt guld har densiteten 19,3 g/cm³ och hör till de bästa ledarna för elektricitet.

Guld har atomvikten 196,97 och metallen uppträder som en- och trevärd.

Guldet har mycket svårt att förena sig med syre, oavsett temperatur.

På grund av detta hör guldet till de ädlaste metaller som finns.

Historik

Medeltiden

Maliriket i Afrika var känt över hela den gamla världen på grund av de stora mängderna guld.

Mansa Musa, härskare över riket (1312-1337) blev känd på grund av hans extravaganta hajj till Mecka år 1324. När han passerade genom Kairo i juli 1324 rapporterades det att han åtföljdes av en kamelkaravan som innehöll tusentals människor och närmare hundra kameler. Han gav ut så mycket guld att det tog över ett århundrade för ekonomin i Nordafrika att återhämta sig på grund av den snabba inflation som det skapade

Nya tiden
Under medeltiden gick den europeiska guldproduktionen starkt ned, men efter Amerikas upptäckt började snart stora mängder av den ädla metallen att införas.

De flesta människor från Europa sökte sig till Mexiko och Brasilien, som under 1700-talet lämnade större delen av allt guld som producerades i världen.

Under tiden 1691-1800 kom från Brasilien guld till omkring 2,115 miljoner kronors värde.

Betydande guldmängder träffades redan tidigt i Peru, där inkariket samlat kolossala, sedermera av spanjorerna rövade skatter, vidare i Chile och Colombia.

1800-talet
Se även Guldrusch.
I början av 1800-talet gick guldproduktionen ned till ett relativt minimum, tills återupptäckten av de givande alluviallagren på östra sluttningen av Uralbergen medförde en ny ökning.

1845 var Rysslands guldproduktion nästan dubbelt så stor som Sydamerikas.

Ett ännu större uppsving medförde upptäckten av Kaliforniens och Australiens guldrika svämlager (1848 och 1851).

Efter utvaskningen av de rikaste lagren började man bryta de mäktiga guldförande kvartsgångarna på Sierra Nevadas väst- och östsluttningar.

Den berömda Comstockgången lämnade 1860-75 för 300 miljoner kronor guld. Kalifornien lämnade redan första året för 38 miljoner kronor guld, och produktionen uppnådde 1853 sitt maximum med 246 miljoner kr.

Sedan dess har Kaliforniens guldproduktion alltjämt sjunkit och är numera knappast nämnvärd.

Australiens guldproduktion nådde sin höjdpunkt i Victoria 1857 med omkring 88 ton. 1891 hade den gått ned där till 18 ton.

Nästa för världsproduktionen betydande guldfynd gjordes i Transvaal 1882-86.

Dessutom upptäcktes de rika guldfälten vid Klondike och Yukonfloden 1896. 1897 lämnade de för 9 miljoner, 1898 för 30 miljoner och 1900 för 73 miljoner av den ädla metallen.

Fynd av guldföremål. Enskilda personers fynd av guldföremål i fornlämningar i Sverige skall enligt lag obligatoriskt erbjudas staten för inlösen.

I industrin används guld bland annat av juvelerare och guldsmeder, urmakare, galvanoplastiker, förgyllare, glas- och porslinsfabrikanter, tandtekniker och fotografer.

Bland förgyllningsmetoder (se förgyllning) har den galvaniska största betydelsen.

Ämnet är godkänt som livsmedelstillsats med E-nummer E 175.

Guld har en konduktivitet – elektrisk ledningsförmåga – som är högre än de flesta metaller, men lägre än till exempel koppar.

Dess renhet och beständighet mot oxidation, och möjligheten att göra mycket tunna trådar, gör att man vanligen har guldplätering vid kontaktytor. Guldplätering används frekvent inom telekom och HiFi-produkter.

Tyvärr drabbas pläteringen av nötning, då guld är relativt mjukt jämfört med andra ädelmetaller.
Guld har använts till smycken sedan förhistorisk tid, i Sverige i minst 1 600 år.

Historiska museet i Stockholm kan en sjuringade halskragar från Ålleberg i närheten av Falköping samt Möne i Västergötland, daterad till 400-talet e.Kr. beskådas tillsammans med andra arkeologiska guldföremål från tiden 350-500 e.Kr.


Periodiska systemet
Alkemi
Guldmedalj
Guldsmed
Gulddragare
Guldrusch
Investeringsguld
Kungsvatten
Karat
Mineral

Externa länkar

Dagens ädelmetallnoteringar. Där man kan läsa dagens notering.


Historiska Museet i Stockholm.

Besök gärna Guldrummet där det finns guld och silverskatter som är äldre än Vasaättens rikssymboler. Gör ett besök och fängslas av den magi som guld och silverföremålens spännande historia ger uttryck för.

RELIKVARIET Ovanstående bild visar ett Relikvarie som friherre Adleberth har inventerat att innehålla, 120 spanska granater, 29 ametister, 2 agater, 62 safirer, 1 jaspis, 1, malachit, 30 smaragder och 279 pärlor. ( Beträffande stenar och pärlor se mina speciella artiklar om detta!)

Förmodligen är det ett krigsbyte, som Gustav II Adolf, tog med sig till Sverige. Mer info om detta (som har en inte alltför enkel tillkomsthistoria) får man vid ett besök på museet. Jag rekommenderar verkligen ett besök på Guldrummet!

Själv hade jag förmånen att få samarbeta med Hisoriska museet, när vi tillverkade kopior av Ållebergskragen i Falköping. (Se särskild artiket om denna Ållebergskrage!)

Brakteater.

En Brakteater är den sammanfattade benämningen på folkvandringstidens mest populära guldsmycke. Det har registrerats över 900 sådana halssmycken. Namnet bractea som på latin betyder metallbleck eller guldbleck. Den ovan avbildade Brakteatern tror man att Oden är huvudet som blåser liv i Balders skadade häst. Hänget hittades på Gotland, Farhems socken. Diametern är 92 mm.INVESTERINGSGULD.

Det finns även investeringsmöjligheter i denna Ädla metall!

Historik.

Överallt där arkeologer grävt lämningar efter svunna tiders kulturer, har man funnit vackra arbeten i guld.

Under forntiden fann man guld ur sanden i floderna.

En inskription i ett tempel ger vid handen att Farao Thutmosis III på 1400-talet f. KR efter en lysande seger i Asien fick skadeståndet utbetalt i GULD.

Guldet gällde alltså redan på forntiden som valuta och betalningsmedel.


Bilden föreställer en Lyra som man hittade i en av kungagravarna, med bladguld och Lapis lazuli.


Snart nog blev det till ett attribut till makten och storheten.
Man stötte ofta på guld i massiva klumpar om 5, 10 och 15 kilo. I juli 1851 påträffades vid Wellington en guldklimp på hela 53 kilo.
Egyptierna trängde in i Afrika uppför Nilen när de letade efter slavar, elfenben och guld.
Till Fenicierna strömmade guldet från alla håll som följd av deras handelsoperationer.
På 1900-talet f. KR spelade Guldet en central roll i handelsförbindelserna mellan den Feniciska staden Tyros och Judarnas rike.
Dessa förbindelser gav upphov till gåtan om Salomos rikedomar, gåtan om guldlandet-Ofir.
Kung Salomo hämtade enligt bibelns berättelser sitt guld från guldstaden Ofir, som sannolikt låg i Afrika.En av kungens expeditioner kom tillbaka med 420 talet i guld. (1 talet=44 kilo)

De mest betydande guldfyndigheterna i Europa under forntiden gjordes i Siebenbürgen, Geld och i Spanien.

Romarna utvecklade guldutvinningen längre västerut. Där hämtade man guld inte bara i flodernas slam, utan också ur underjordiska schakt.

Under medeltiden hämtade Europa guld ur sina floder.

Både i Frankrike och i Tyskland vaskade man fram guld vid åtskilliga vattendrag.

I hela Europa fanns det guld vid den tiden för ca 1 till 1,5 miljarder kronor. Största delen låg väl förvarad i kungliga källarvalv och i klostrens kistor.

Columbus hade två mål i sikte när han företog sin resa. Han sökte papper och guld.
Han trodde att guldet trivdes bäst där det var ett hett klimat. På Haiti fick han se infödingarnas guldsmycken. Indianerna vaskade guld vid floderna och spanjorerna tvang dem att fortsätta i större skala.

Fram till slutet av 1500-talet plundrades Mexico på ca 135 Mkr och från Chile tog man ca 130 Mkr. Även Guinea fick bidraga med en del. Tillsammans blev det ca 600 Mkr.

Samma århundrade kom det nästan lika mycket guld från Afrika, som från Amerika, det mesta tog portugiserna hand om, de utförde även guld från Japan.

På 1600-talet blev Brasilien världens främsta guldland. Guldet strömmade in under två sekler från alla världens hörn till Europa. Detta livnärde den europeiska industrin, som nu fick nytt guld från andra länder i utbyte mot sina produkter.

På 1800-talet framträdde USA, Ryssland, Australien och för andra gången Afrika som guldländer.

Efter första världskriget började guldet strömma från Europa till USA och i slutet av 1940 hade USA tre fjärdedelar av allt guld i världen. Värdet av detta guld uppgick då till 28, 3 miljarder US Dollar och kallades för Guldreserven.

I Ryssland fick man på 1800-talet största delen av guldet från Sibirien, där det liksom i Ural påträffades i flodsanden och i guldådror. I slutet av 1900-talet var guldproduktionen tre gånger så stor som vid 1913.
Vid sidan om gamla fyndigheter exploaterade man nya. Av skäl som bara som bara Sovjetunionen förstår, så redovisades inte några produktionssiffror. Man har därför beräknat att deras guldproduktion år 1938 uppgick till ca 175 ton.

I Australien upptäcktes guld i mitten av 1800-talet. Först nåddes Victoria av Guldfebern, sedan Nya Zeeland, Queensland och hela den östra kusten hemsöktes av Guldfebern.

I slutet av 1847 fann den amerikanske virkeshandlaren J Marshall en handfull glittrande korn på en sandbotten i floden vid sitt nybyggda sågverk norr om Sacramento. Detta var början av Amerikas väldiga Guldrusch.

Under det första årtiondet gav de kaliforniska guldgruvorna guld för 550 miljoner USD. Man sökte även efter guld i Colorado. På 1800-talet for guldgrävarna uppför Yukon.

Vid gränsen mellan Canada och Alaska låg ett gulddistrikt, från vilket nästan allt guld i Alaska flödade fram till 1983.

Den gamla guldromantiken har idag försvunnit eftersom den var helt bunden till guldsanden. Utrustad med spade och såll, kunde en ensam guldgrävare söka sin lycka på egen hand, med inmutningar och annat.
Idag bryts nästan allt guld i riktiga guldgruvor.

I Boliden bryts guld för mer än vårt eget behov.
För att få fram ett uns guld (28 gram) måste man bryta och raffinera FYRA TON MALM!

Egenskaper.

Guldet är i rent tillstånd en tung, mjuk metall, med en ren gul färg. Dess kemiska beteckning är Au (Aarum). Vikten är 19,3 gram per cm3 (Silver väger 10,5 gram per cm3).
Tänk på det när någon försöker sälja på er riktigt guld som är något annat, att guld är ganska tungt. Dubbla vikten mot silver!

Av enbart 10 gram guld kan man valsa eller hamra ut en platta som är enbart 0,00001 mm tunn! Kallas för bladguld.
Drar man istället ut en tråd, skulle den bli ca 25 km lång!
På grund av sin mjukhet är rent guld inte så användbart till smycken, utan måste göras hårdare genom legering med andra metaller, vanligen koppar och silver.

Halten på finguld anges som 24 karat (karat med k och inte att förväxla med c, som står för ädelstens-carat och som betecknar vikten på diamanter, 1 carat=0, 2gram).
När guld legeras (blandas) med koppar och silver blir det rödguld.
18 karat rödguld innehåller normalt, 75 % guld 17 % koppar och 8 % silver.

Önskar man ett gulare guld ökar man bara mängden silver gentemot koppar.

I början av 1900-talet upptäcktes att, om man tillsatte metallen Palladium vid legering ändrade guldet färg och blev helt vitt. Vitguld är alltså en legering som innehåller palladium.
Guldet har en smältpunkt vid 1063 grader.

Lite repetition.


24 karat=finguld, 18karat= 18/24=75 % = 0,750 finguld,
14 karat=14/24=58, 5 % =0, 585 finguld

Kan vara stämplat 18 k eller 750 alternativt 14 k eller 585.

2008-01-08 kostade finguld(24 karat) 180 850kronor per kilo eller ca 180 kr per gram, detta innebär att värdet på 18 karat, som för det mesta förkommer i Sverige ligger på ca 136 kr per gram. Detta är den högsta noteringen sedan 1986/87!

Skall man sälja sitt skrotguld så får man inte hela värdet, eftersom en del går bort i hanteringskostnader.

Men ca 70- 80 % (95.20-108.80)av de 136 kronorna brukar de seriösa betala. Jag kollade idag (2008-01-11) i en mindre affär som annonserade att det köpte guld och tandguld, de betalade endast 60-70 kr/ gram, det är för dåligt, gå inte på det! Guldsmedsbranschen betalar kanske något mer, om du handlar för pengarna du får.

Om du inte behöver pengarna, så använd istället ditt skrotguld till att omarbeta dina smycken, till något annat smycke, som du vill ha, så betalar du ju bara arbetskostnaden och eventuellt tillägg av extra guld!

Allt ädelmetallarbete är ofta stämplat med årsstämpel och ansvarsstämpel, samt var det är gjort utöver eventuella finhaltsstämplar. På ovanstående bild kan du se årsstämplarna!

Statens Provningsanstalt i Borås hjälper gärna till om du skulle ha några finhaltsfrågor, du kan läsa i en annan artikel om just, Värt att veta om stämplar! och annat som berör denna hantering.

Vackert med guld.


Den avbildade halskedjan är handgjord i vitt och rött guld och väger ca 100 gram, den är ca 50 centimeter lång. Priset i detaljhandeln på en liknande halskedja kostar ca 45 000 - 50 000 kr! (2009-02-13)

Enbart skrotvärdet skulle med dagens priser (2009-02-13) vara ca 20 000 kr. Arbetskostnad, vinst, guldavgång vid tillverkning och moms tillkommer på materialkostnaden.

Eftersom priserna normalt är pressade på kedjeguld, är inte påslagen desamma som på vanliga guldsmycken.

Bilden visar en mask, enligt uppgift skall denna mask ha hittats på Thutanchamons mumie.
Den skulle i så fall visa kungens skepnad av Osiris, som var härskare av underjorden. Skägget, ormen och gamen, är kungliga isignier.

Det är vackert med guldarbete som glimmar. Speciellt som när man som Faraonerna prydde guldet med Lapis Lazuli som är en härlig blå sten med guldstänk i. (min favoritsten)

Var rädd om ert guld!

Hälsningar/Urban Lundberg