måndag 20 februari 2012

Båtresa med förhinder på Göta Kanal

Båtresan på Stockholm- Göteborg på Göta Kanal, som tog slut i Motala!
Göta Kanal förbinder Stockholm och Göteborg via Trollhätte  kanal och har 58 slussar. Kanalens totala längd är 190 km, varav 87 km är grävd kanal. Högsta fart är 5 knop.


Året var 1985 under juni månad.........


Det var en av mina goda vänner Lars Brodin, som övertalade mig att åka med. Jag tyckte att vi i stället kunde använda resekostnaderna till att åka en "jorden-runt-resa"! 


Båten som hade två stycken Volvo Aquamatic motorer på 170hk vardera som drog ca 70 l /timma!
Hur som helst, så hämtade vi båten "Second Change" på Biskopsudden och sedan bar det iväg ut från Stockholm.


Den första båten hamnade i en hamnbassäng med en lyfttraktor, efter att den var fullastad för semester och blev totalförstörd, därav namnet på denna båt........


Stadshuset i bakgrunden......
 Nu har vi lämnat Östersjön och kommit i kanalen vid Mem...Nu passerar vi Söderköping.....


 Nu står Lasse på berget ovanför kanalen i Söderköping........ Här kommer Wilhelm Tham och jagar oss.............. Vi passerar Norsholm......


Här har vi fått problem då en trästock virvlade upp och fastnade mellan skrovet och drevet så att en av motorerna lade av..


 Här begrundas skadorna.....
 Nu var det bara att ta det lugnt och fundera över vad vi skulle göra....


 Det var bara att åka vidare i sakta mak för att sedan lämna båten på ett varav i Motala....


 Inte nog med motorhaveri det blev "skitväder" också.......


 Sjön Roxen med staden Linköping, som jag bott i, syns i bakgrunden......
 Nu är det Bergs slussar som gäller.....


Många skilsmässor kommer härifrån sägs det. Det är när hustrun "knyter" fast båten och slussvakten måste hugga av den...mm.mm


Akvedukten i Ljungsbro, jag bodde här i sex år med akvedukten som "granne!"
Jag bodde i huset längs ut på en stor hörntomt med husbvagnen utanför........


Det är nog skolskeppet "Gladan" som passerar........ Nu gick vi till "kojs!"
 Sjön Boren passeras.... Sjön Boren passerad..... En lite ledsen och besviken skeppare.......


Nu var denna resan slut...... Varvet i Motala har nu tagit hand om båten.
Vi kick till krogen i Motala och "dränkte" sorgerna. Ringde till hustru Ann-Marie i Falköping som körde ca 20 mil för att hämta oss. Tyvärr så var ingen av oss kapabek att köra till Falköping igen. Då var Ann-Marie "inte att leka med!"


Lasse åkte sedan hem till Stockholm, hämtade båten nästa år åkte då ensam till Göteborg och tillbaka till Stockholm , skam den som ger sig! BRA GJORT!
Lite fakta om Göta Kanal från Wikipedia.....


Sträckning 
Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänerns östra strand i Västergötland, via sin högsta punkt, sjön Viken till Vättern, via Boren, Roxen och mynnar sedan ut i Slätbaken, mellan Söderköping och Mem i Östergötland. På denna sträcka finns sammanlagt 58 slussar. De i Tåtorp och Borensberg är än idag handdrivna, Klämmans sluss används normalt inte, och de övriga är automatiserade. Det finns också två akvedukter längs kanalen, en i Ljungsbro och en utanför Borensberg.
Göta kanal kallas ibland för "Sveriges blå band". Den kallas också skämtsamt för "skilsmässodiket" eftersom diskussioner kan uppstå vid slussning. Bergs slussar utanför Linköping är Göta kanals största sevärdhet och turistmål. Det var i dammen i Berg som en av båtarna körde upp på land i filmen Göta kanal och det var vid Carl Johans slussar som en slussvakt (Bertil Norström) sa på klingande östgötska "Hörru du din galning vad gör du!" På Göta Hotell i Borensberg utspelas en scen.

Historia 


Motala Verkstad vid Göta kanal.
Så vitt man vet var biskop Hans Brask den förste som 1525 föreslog en kanal som skulle förbinda Vättern med Vänern och därmed skapa en direkt förbindelse mellan Östersjön och Kattegatt[1] för att slippa Öresundstullen och besvär med Hansan.

Baltzar von Platen (1766-1829) avled innan kanalen kunde invigas.
Den 12 april 1810 fick Baltzar von Platen tillstånd att bygga kanalen. I maj 1810 togs de första spadtagen vid Motala. Med hjälp av ett förberedande förslag av vattenbyggaren Daniel af Thunberg från 1780-talet[2] som i stort sett följdes av Thomas Telford stakades kanalen ut. Den var tänkt att göra det möjligt för de skepp som annars var tvungna att färdas genom Öresund eller danska vatten - och därmed även betala Öresundstullen till Danmark för att ta sig mellan Kattegatt och Östersjön - att istället kunna färdas genom Sverige. Det brittiska mudderverk som muddrade sjöbottnarna var i behov av reparationsarbeten då det togs i bruk, vilket medförde att Motala Verkstad anlades. Kanalen öppnades 26 september 1832 till en kostnad av 9 miljoner riksdaler (ca 13,5 miljarder kr i 2005 års penningvärde, omräknat efter konsumentpriser. Notera att det är svårt att jämföra penningvärden med 1820-talet, BNP/capita räknat i varor var mycket lägre, det vill säga samma vara var värdefullare än nu. Som % av landets BNP var kanalen enormt dyr). 58 000 indelta soldater från 16 olika regementen arbetade med grävningen. En mindre del av arbetsstyrkan bestod av ryska desertörer som frivilligt hade anslutit sig[3] och privata arbetare. De gjorde tillsammans 7 miljoner dagsverken med kanalen. Ett dagsverke varade 12 timmar. Grävningen av kanalen utfördes till största delen för hand med plåtskodda träspadar.[4] Tage Danielsson har skrivit en dikt som heter De händer som grävde på Göta Kanal. Baltzar von Platen fick aldrig se Göta kanal färdig eftersom han dog 1829. Kanalen invigdes av Karl XIV Johan. Invigningsmiddagen för 300 inbjudna gäster och ett fyrverkeri kostade kanalbolaget 10 837 riksdaler.[5]

Samhällsbetydelse 

Sin storhetstid hade kanalen under ett halvsekel i den tidiga industrialismen i Sverige. Vid sidan av uppgiften som transportled från kust till kust innebar kanalen en möjlighet till tyngre transporter och effektiv godsbefordran i ett i våra ögon närmast väglöst land. Kanalen blev bestämmande för lokaliseringen av ett flertal industrier av vilka Motala Verkstad är en av de mest betydelsefulla men kanalen borde i helt avgörande grad även stimulerat verksamheten i såväl Göteborg (Lindholmens varv etc) som i Stockholm (Samuel Owens verkstäder etc).
Ska betydelsen av Göta kanal förringas måste man bortse ifrån att kanalfrakterna faktiskt var stora sett mot den tidens samlade transportarbete. Totalt uppnådde godsmängden 100 000 ton per år och först på 1870-talet överträffades denna volym av järnvägen.[6] Järnvägens tillkomst innebar samtidigt att kanalfrakterna i ett slag minskade med 80 % och var nu begränsade till endast tre typer av last - skogsprodukter, kol och malm, vilka inte behövde snabb transport. Såväl passagerar- och godstrafiken stagnerade och återhämtade sig aldrig.[7] Öresundstullen avskaffades i och med Öresundstraktaten 1857. Göta Kanal fick nya men kortvariga uppsving i samband med avspärrningsperioderna under första och andra världskriget, då farvattnen utanför svenska västkusten och delar av Östersjön var minerade.[4]
Även om kanalfrakterna minskade behöll kanalen sin betydelse för sjöfrakter till kuststäder vid de stora sjöarna, på 1930-talet dock med allt större konkurrensen från buss- och lastbilstrafik. Efter 1950 avtog nyttotrafiken snabbt[3] och med undantag av Trollhätte kanal återstod snart endast turisttrafiken. Båtlivets snabba tillväxt under 1970-talet väckte Göta kanal ur sin törnrosasömn: Kanalen rustades upp och turisterna, som så smått hade börjat intressera sig för kanalen redan under 1920-talet, kom i allt större skaror. På senare år har kanalbolaget gjort stora satsningar på att återskapa den gamla kanalmiljön, och idag är kanalen ett av Sveriges mest värdefulla kulturhistoriska objekt. Kanalen fick 2007, samma år som den firade 175-årsjubileum, flest röster i två omröstningar om Sveriges sju underverk.
2007 gick cirka 10 passagerarfartyg i regelbunden trafik längs kanalen, som då passerades av ungefär 5 200 fritidsbåtar. Under högsäsong tar det cirka 5-7 dagar att åka genom kanalen, under lågsäsong endast 3-4 dagar. De gamla dragvägarna utgör numera en populär cykelled.
Även i vår tids näringsliv märks den betydelse kanalen haft: Genom Göta kanal tillkom som nämnts Motala verkstad, genom Otto Carlsund avgörande för utvecklingen av modernt skeppsbyggeri. Företaget startade år 1878 en lokomotivverkstad, en tradition som fortsattes av ASJ (AB Svenska Järnvägsverkstäderna, 1907) i Linköping som år 1930 startade ASJA (AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning) med flygplanstillverkning. 1939 slogs ASJA samman med SAAB som så småningom fick betydelse även för Volvo osv. Göta kanal hade säkert betydelse också för Trollhättans mekaniska verkstad som grundades 1847 intill Trollhättans kanal. Genom ett samarbete mellan detta företag, som senare kallades NOHAB, och ASJA bildades Saab.

Korsningar med vägar och järnvägar [redigera]

Göta kanal korsar fyra järnvägslinjer. Dessa är Södra Stambanan vid Norsholm, Godsstråket genom Bergslagen i Motala, Västra Stambanan vid Töreboda och Kinnekullebanan i Lyrestad. Samtliga dessa järnvägsbroar är öppningsbara och öppningar sker vid fasta tider för att undvika att tågen särskilt på stambanorna tvingas stå stilla. I samband med planeringen av Ostlänken (som inte får ha öppningsbar bro) diskuteras om Södra stambanan eventuellt skall flyttas i ett sådant läge att bron inte skall behöva vara öppningsbar, antingen i höjden eller som tunnel. Tidigare har det funnits ytterligare två rörliga järnvägsbroar, båda för smalspåriga järnvägar. Den ena i Söderköping för Norrköping Söderköping Vikbolandets Järnväg vid nuvarande landsvägsbron och den andra i Motala för Mellersta Östergötlands Järnväg, strax öster om Godsstråket genom Bergslagen. Den smalspåriga bron i Motala byggdes om 1959-1960 för att bära även normalspårstrafik och levde tack vare detta vidare som del av ett industrispår till Electrolux anläggningar långt efter det att smalspårstrafiken på MÖJ upphörde 1962. Bron har varit permanent öppen sedan järnvägstransporterna till Electrolux upphörde.
Två vägtunnlar (akvedukter) finns under kanalen en på riksväg 34 vid Borensberg och den andra på gamla riksväg 36 (dagens 34:a) inne i Ljungsbro. Vägbroarna som korsar Göta kanal är desto fler. Samtliga vägbroar är öppningsbara utom Norsholmsbron där E4 passerar 22,5 meter över kanalen. Detta är den begränsade faktorn för fartygstrafiken på höjden. Där E22 korsar Göta kanal vid Söderköping håller man för närvarande på att diskutera olika lösningar för att få till stånd en korsning väg/kanal som inte leder till att väg- eller båttrafiken stoppas upp helt.

Kryssningsfartyg på Göta kanal [redigera]

FartygByggnadsår
M/S Juno1874
M/S Wilhelm Tham1912
M/S Diana1931

Linjer trafikerade 2007 [redigera]

RederiSträcka
Rederi AB Göta Kanal (Strömmagruppen)StockholmGöteborg
MotalaSöderköping
WahlinRederiernaBergBorensberg
Mariestads SkärgårdstrafikSjötorpTöreboda
Viken RederiSjötorp — Töreboda – Karlsborg
Motala KanaltrafikMotala — Borensberg
Spångbergs RederiKarlsborg — Töreboda
Söderköpings BrunnSöderköping — Mem – skärgården

Gästhamnar [redigera]

Gästhamnar finns på följande ställen: