tisdag 26 februari 2013


Marknadsföring för grossister, agenter, återförsäljare, kommissionärer…
 Marknadsföring i guldsmedsbranschen för en grossist!
Jag "hittade" snäckskalspärlor i Osaka , Japan när marknaden för guld var besvärligt slutet av 80-talet, då guldet steg från 24 000.-/kg till 117 000.- /kg och silvret från 600.-/kg till 6 700.-/kg.
"Det fanns en tillverkare i Osaka Japan som hade en handelsagent!"
Efter några förhandlingar och förskottsorder på ca 100 000.- (1983) erhöll jag "ensamrätten" i Skandinavien på denna produkt.
Jag besökte dem ett flertal gånger och vi blev vänner "för livet!"
Nu var det bråttom och viktigt att inregistrera detta varumärke (angelo) i "mitt" namn!
Nu behövdes broschyrer och säljhjälpmedel för att få ut denna produkt till konsumenterna via detaljistledet. (PR&SP)


"Googla" på: Handelsagent, återförsäljare eller kommissionär? - chamber.se

Jag tog kontakt med Köhle i Pforzheim, som var bäst på låsmekanismer och CH Dahlinger i Lahr, som var bäst på skyltmaterial, askar, påsar. Vi valde nu ut de detaljister vi ansåg vara bäst i respektive städer att sälja ANGELO-pärlan,med "ensamrätt!" Hjälpte dem med skyltmtrl, annonser etc..
Örhängen tillverkade vi själva, med lösa pärlor från Japan som vi sedan monterade. Vi köpte enbart 45 och 70 cm 6 och 7 mm längder, samt armband 6-7mm i 18cm längder.
Var det någon som önskade något annat, knöt vi själva upp dessa längder!
Efter något år köpte vi i stort sett hela prodktionen i Osaka! Tsjuio tillverkade pärlorna i sin fabrik, som sedan levererades till kvinnor, som trädde upp dem i respektive längder. Ankomstkontrollen skedde på fabriken. Ohtsubo som var agent skötte samtliga "papper!"
Det var ALLTID pefekta leveranser!
Både Tsjuio och Ohtsubo hälsade på i Sverige och fick besöka några detaljister bl a Sandins i Göteborg. Tyvärr så dog min vän Ohtsubo i Falköping, när han hälsade på. Jag har fortfarande kontakt med hans dotter på Facebook

Vi valde att kalkylera varan med 100% -igt påslag, eftersom vi var unika och ensamma med denna produkt på marknaden.

 
 
Det blev en mycket stora försäljningsframgångar för alla inblandade!
Det tog nästan två år innan vi fick konkurrens av SHEBA,SHIRO mm, som mer eller mindre kopierade min broschyr. De sålde sina pärlor billigare, de var också av sämre kvalité med mindre antal "lager på ytan mm.
Vi höjde då våra priser med ca 20%, eftersom jag räknade med att tappa försäljning, som då skulle resultera i ungefär samma "vinst", vilket det gjorde.
 
Agenter: Förmedlar affärer, varor med mindre risk. Ladda ner avtalet här


Marknadsföring m.m.
Agentavtalet bör reglera huruvida agenten ska medverka i marknadsföring av varan och hur agenten i dessa sammanhang får använda varumärket. Parterna bör t.ex. bestämma vem som bär kostnaden för marknadsföring och om agenten ska delta i mässor och utställningar

Återförsäljare: Säljer i eget namn, varor, tjänster, rättigheter med större risk. Ladda ner avtalet här
 
Vi var även återförsäljare för Morris Lindblom från Finland!
Det innebar att vi valde ut en kollektion av varor som vi ansåg passade den svenska marknaden. Visade produkterna på mässor och besökte detaljister. Morris Lindblom levererade och fakturerade. Sedan erhöll vi en överenskommen provision. Eftersom vi hade "egna varor" i vår grossistverksamhet, så var detta ett bra "tillskott!"

Det gällde att besöka mässor i Tyskland och Italien för att hitta varor och leverantörer som passade den svenska marknaden.
Jag var agent åt Friedrich Stahl i Birkenfelt för den svenska marknaden. De svenska grossisterna och kedjorna besökte då mig i Basel där jag sålde varor med "ensamrätt" till dem under en 25-års period. Denna agentverksamhet var provisionsbaserad (5%)!
 
Eftersom jag även hade två butiker fick jag bra "inpris" på deras varor. Fabrikspriset är ca 5ggr lägre än  konsumentpriset!
Det gällde att hitta varor och tillverkare, som "ingen annan" hittade på dessa mässor, för att lyckas som grossist!
När vi var som störst hade vi tre säljare, som hade sju väskor vardera med ett ca värde på 1 mkr/säljare. Alltså ca tre mkr ute på vägarna!!!
Stöldrisken var stor så klart! Vi hade en speciell wire genom väskorna i bakluckan och lämnade aldrig kollektionerna obevakade.
 
Nu gällde det att kunna sin logistik och beränka hur mycket man behövde beställa efter den orderingång man fick efter en månads säljresor.
Detta var nog det svåraste och viktigaste, eftersom detaljisterna inte ville  ha någar varor i december.
 
Vi visade även vår kollektion på "kedjan" SMYCKAS egen mässa!
Här hjälper hustru Ann-Marie till!
 
Våra leverantörer/tillverkare, hade lite olika leveranstider. Höstresan som var den viktigaste, (december-omsättningen i detaljistledet var ca 40% av hela årsomsättningen) startade i augusti, vilket innebar att man senast i början  av september lade in order för höstleveranser, för att vara på den säkra sidan. Vi levererade ca 97% av tagna order, detta var mycket bra, säljarna som enbart levde på provision var nöjda.
 
 
Det gällde att även köpa på sig lite extra, så att man kunde leverera några "restorder" även i december, för varor som var lite mer eftertraktade.

Hade lite "flyt", när jag vann lite priser, redan vid mitt inträde i guldsmedsbranschen!
"EBIF", ett gammalt anrikt företag från 1928 att "ta över",som min svärfar Nils Blohm startade.
Här träffas vi nu strax före att säljarna skall "ge sig av" på den spännade säljresan! (1979)
Lager, reklamation, service och marknadsföring

Om parterna anser att återförsäljaren ska hålla ett visst minimilager bör detta regleras i avtalet. Vidare bör frågan om reklamationer och service regleras i avtalet och om återförsäljaren ska hålla lager av reservdelar mm.

Återförsäljaravtalet bör också reglera frågor om marknadsföring och användning av varumärken etc.

Kommissionär: Förmedlar affärer, säljer i eget namn med mindre risker. Varor, värdepapper och annan lös egendom. arrow_smallLadda ner avtalet här

Ersättning till kommissionären utgår helt eller till övervägande del i form av provision på den försäljning som denna gör.

 Vad innebär distributionsformerna handelsagent?  

Återförsäljare och kommissionär? Likheter och skillnader. Vilken lagstiftning gäller? Konkurrensrättsliga frågor. Agentavtalet. Provision. Uppsägningstid. Avgångsvederlag. Konkurrensklausul. Del credere. Del credere
Vissa agentavtal innehåller en bestämmelse om agentens del credereansvar. Del credere innebär att agenten tar ett större ansvar än normalt för att köpeavtalen fullföljs. Agenten åtar sig att svara för att köparen faktiskt betalar för levererad vara och blir skadeståndsskyldig för det fall köparen inte betalar. Agenten bör i dessa fall ha rätt till en större provision eftersom denne bär en större risk.

Marknadsföring m.m.. Huvudmannens varor. Exempel på agentavtal. Återförsäljaravtalet. Produktansvar. Minikvantitet. Konkurrensklausul. Lager, reklamation, service och marknadsföring. Tillverkarens/huvudmannens varor. Exempel på återförsäljaravtal. Kommissionärsavtalet. Kommissionsavtalets grundprinciper. Provision. Exempel på kommissionsavtal. Tillämplig lag och tvistelösning.

 Marknadsföring (Wikipedia) omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden, till exempel val av produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning etc.

Marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden.

Till sist omfattar marknadsföring att kommunicera erbjudandet, konkretisera värdena och som en del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias.

En metod som används vid marknadsföring är omvärldsanalys, där den mest utbredda modellen för detta är SWOT-analysen.

Marknadsföring kan studeras inom företagsekonomi.

Man kan marknadsföra sig på olika sätt men det vanligaste är att man annonserar i tidning, tv, utskick av reklamblad. Det allra viktigaste är att man tänker på att nå ut till sin egen kundgrupp, eftersom det är slöseri med marknadsföring att rikta sig till kundgrupper som inte intresserar sig för produkten. Så har man en produkt som riktar sig till vuxna kanske man inte ska visa reklamen på barn tv.

En annorlunda typ av marknadsföring är Inbound marketing där man via internet försöker få kunden att hitta annonsören istället för att i mer konventionell marknadsföring söka upp presumtiva kunder.

 
    Detta var lite om hur det är att vara Grossist och Agent på "den tiden!"