onsdag 7 januari 2015

Historiens vingslag i Falköping

Resumé om historiens vingslag om infotavlor mm..2015-01-07
En Resumé och lite om historikens "vingslag" bl.a från de infotavlor, som nu är uppsatta i Falköpings stad av Z-reklam!
Det har varit en bra respons från allmänheten "so far!"
Vi har även haft bra mingel på torget i samband med Malta Johanna Marknad, där jag haft tillfälle att språka med flera som refererat till tavlorna och varit intresserade av vad som hänt i vår stad.
Vi har ett fantastiskt torg, som verkligen getts möjligheter till olika bra och uppskattade aktiviteter genom åren.
Detta är nog ngt vi bör jobba vidare på/med!
Nu har vi även fått O'Learys till stan, detta tillsammans med en uppfräschning av Plantis kanske även kan återuppliva Ströget,(S:t Olofsgatan)som förr var en populär gata att flanera och mötas på.
Det gäller tror jag att försöka binda ihop stán med Ranten, så att vi förtätar och förbättrar vårt Centrum på sikt igen!
Jag bifogar härmed en liten resumé över vad som "gömmer" sig bakom dessa tavlor,så att vi/ni kan berätta vidare för turister och de som är intresserade av/om vår "historia!"
Det finns även bilder och artiklar att hämta på FB-siten: "Vi som kom ihåg hur Falköping såg ut förr kom med och minns!"
Det är 2 867 medlemmar,som bidragit med 3 491 foton och en hel del artiklar om Falköpings kommun till dags dato (2014-10-15)
Resumé
På Storgatan/S:t Olofsgatan, snett över Kilanders,fanns Jouvins hotell, som i dagligt tal kallades för "Schovängs",som var innestället för det dåtida Falköping.
(Charles Jouvin hette ägaren.)
Det finns en del bilder från några fester bl.a. på detta ställe. 
På Storgatan västerut fanns det, Lundgrenska garveriet, Silfvénska huset,som är vår äldsta byggnad, skola, bibliotek,Mörkens tre små fastigheter och Tullhuset.
Även att Kyrkans ursprung är från 1100-talet,kan vara bra att veta.(vår äldsta fastighet)
På Borgmästaretomten, vid torget, fanns några rådhus med början 1350-1400-talet och år 1441 finns ett sigill som det finns foto på mm,det finns bilder från ett på 1777, nästa från 1911 och ombyggnaden 1936.
På andra sidan torget fanns ,Svante Lundbergs hus,(Wera-Magasinet) som blev till en präktig brasa Lucianatten 1963.
Sedan blev det "Ryttaren",som är designad av Hans-Erland Heinemann (Ållebergs sagohjältar).
På,samma ställe fanns även Spritbolagets hus , det hette oxå "Svante Lundbergs hus vid Stora Torget", det var två bröder som hade spannmål.
Genom åren har där varit, krog,stadsrestaurang, ölhall, RONDO dans mm, bankkontor och nu sist,kontors -och affärsfastighet.
Själva tomten hette Munkagården,som var uppkallad efter Gustav Wasas fogde,Nils Munk av Appelhult, som såg till att Falköping fick sin förläning och ägde denna tomt. Om han själv bodde där vet man inte, men den var säkert präktigt bebyggd. Nils Munck dog 1566, det var samma år som danskarna härjade i Falköping och då strök säkert denna tomt med tyvärr.
Sedan fanns på torget även Hallénska / Fältska fastigheten,Storgatan 12-14.
Hallén, som hade detta ställe 1836-1921 ,var handlare och förtroendeman och byggde huset i två etapper,som ersatte gamla byggnader från 1700-talet,som brann upp 1769 i den stora brand,som härjade i denna del av staden.
Fastigheten blev pompös och kröntes av Merkurius,som var handelns och samfärdselns beskyddare , det var våningsband, pilastrar och festonger och högst upp frontonkrönt attikavåning.
Inne på gården fanns det stallar för kunder/bönder.
Johan Hallén var även bankman och Sparbankens ordförande och direktör i många år. Sparbanken hade även sina lokaler i detta hus fram till 1928,då de flyttade till Sparbankshuset på Storgatan/Landbogatan.
På torget fanns även ,Thulinstomten/Kungshuset, Per Lars tomt.
Kungshuset är den plats där nu Torgboden finns i hörnet Storgatan /Dotorpsgatan. 
Trädgårdsmästare Nilsson, som anlade Annedals, sedermera Lindbloms handelsträdgård, mellan Dotorpsgatan och hästbacken bodde även där, även glasmästaren Larsson och modehandlerskan Hilma Brelin höll till i "Kungshuset!"
Kanske var Gustav Wasa här, eller kanske Erik XIV , när de gästade Orrholmen i närheten!
"Kungshuset" uppfördes efter branden 1769 någon gång och fanns kvar till 1912-13.
På Thulinstomten fanns även Bazarbodarna, där fanns bl.a.,
Nilsson-Boa, bagare Nilsson, Vika-Boa, där Patron Henrici på Viken sålde mjölk och mjölprodukter, där såldes "brännvinsbröd",som man köpte efter ha varit på "bolaget" intill och köpt sprit,så att man kunde avsmaka starkvaran.
Bagaremästaren tillhandahöll även brännvinsglas, ingen bacillskräck här inte!
Bazarbodarna revs 1910,då nuvarande byggnad uppfördes på Storgatan 16.
Sedan har det berättats om: "Wibergs Järnhandel , Sope-Mina ,sittande med sin kompis,några gubbar i Hägertz hörna, samt Albin i Barnegår´n."(bilder finns)
"Malta Johanna",och Stora torget med marknadsstånd och torgbodar från 1447,som kunde hyras för 2 öre.
Dessa " gatubodarum" fanns förtecknat i Vadstena Klosters jordbok.
Vi har tre torg: "Stora Torget, Köttorget och Trätorget",äldst är Köttorget,eller som det tidigare hette Brunnstorget, benämningen "Fårtorget",förekommer även på gamla kartor. På köttorget gjorde man sina veckoköp av kött, fisk och fjäderfä, sedan kom det skärpta hälsovårdsbestämmelser, vilket ströp denna torghandel.
Stora Torget kom till på 1600-talet.
Falköpings namn kanske har sitt ursprung i "Köpstaden Falköping?"
Torgbrunnen Venus (Malta Johanna) kom till 1931, det var konstnären Ansgar Almqvist som var skulptör och Falköpingssonen, professor Ivar Tengbom som var arkitekt.
Trätorget kom till en bit in på 1800-talet, där det även fanns en brunn som flitigt utnyttjades, källådern kom från/under Kyrkan och då ville man byta,eftersom några tyckte att vattnet smakade "lik"och hämtade vatten från Bestorp och "Pankasjön" på Mösseberg,som fick sitt namn efter en som kallades för "Panken",som bodde i en stuga på bergskanten. Den heter numera Skogssjön, men vad då? Vi kallar den väl fortfarande för "Pankasjön" , eller?
På Trätorget fanns Brandstationen 1913 i det "Granska huset" vid Nygatan som revs 1923. Här fanns det även en tändsticksfabrik
Vår brandkår var berömd på.den tiden.
"Falköpingssystemet", betydde att vi hade både en fast och en allmän "värnpliktig" brandstyrka,vilket togs efter på många håll i landet. Det var militär skärpa i övningarna på den tiden kan man tänka,när det övades vid ELLET (intill där KIA säljer bilar idag)längs västerut på Storgatan där det fanns vatten.
Det finns en hel del beskrivet och berättat om "Gamla Stán" med stugor och vilka som bodde där och där ARISTO,som tillverkade reseffekter och tårtkartonger höll till, samt bryggerier mm.
Hästbacken.(nuvarande P-platsen)
Det förtjänar kanske att berätta lite om hur livet tedde sig på denna nuvarande P-plats,med fattighus och annat, "Vär´t" hette ett hus på höger sida om vägen upp till kyrkogården.
Blomgrens hörna var även ett populärt tillhåll i hörnet mittemot P-platsen.(Länsförsäkringar håller till där nu)
Även det som figurerade runt omkring och med vårt nuvarande polishus tillkomst, Det finns enbart fyra stugor kvar av det som en gång var.
Innan entrén till Willys, vid polishuset, fanns den Hästbacken ,som innan kallades för Falebacken.
År 1865 försökte stadens fullmäktige att döpa om platsen till Hästtorget, men det blev i folkmun"Hästbacken!" Det blev officiellt sanktionerat 1951.
Det har även hetat Grisabacken, Svinalöcka,inte så konstigt med alla grymtande grisar,som svingades från vagnshäck till vagnshäck.
På en gammal karta från 1696 kallades Hästbacken för "Publique orter" , som en plats "varest inhyses fattigt,folk så väl som stadens båtsmän hava små hus och bo uti."
Det blev en S.k. "Åsle Tå" bebyggelse,där fattiga och oförmögna kunde och fick slå sig ned.
Det finns en rekonstruerad karta från 1800-talet,som visar ett tjugotal hus,där namn,som Kvarna-Svennas, Öles, Ringare-Jakoba, Voltes ... Fattighuset finns även i dessa beskrivningar,innan den äldsta delen av nuvarande Ambjörnsgården stod färdig 1906.
Även skalden Cap´s " (Paridon Sahlberg) dikt om denna fattigstugan finns att läsa om.
Stadens "Spöpåle", fanns även här och finns med i beskrivningen vad som försiggått på denna plats.
Nu har väl Polishuset ersatt detta "Straff!"
Hästbacken var Sveriges näst största hästmarknad efter Sjöbo i Skåne, det finns beskrivet lite hur det gick till att köpa och sälja.
Finns även ett flertal bilder att beskåda.
Vi får/borde inte glömma det "HIPPOLOGISKA" - arvet , hästen,vår forna tiders trogna dragare och ge dem en "Minneslund", som ger dem "evigt grönbete!"
Här sitter jag nu med mitt "hästminne" och försöker göra det jag tycker vi är skyldiga att göra för vår forna marknadsplats.
Bifogar "några upplevelser",nedtecknade av min mormor Linnéa Wallin,som skriver följande i några av sina till mig medskickade vykort på -och om Falköping , Stora Torget med Rådhuset och kyrkan i bakgrunden.
"Detta vykort är från sekelskiften (1900-talet).
Men jag kommer håg det gamla rådhuset, för på andra våning var det ett bibliotek, det var rektor Hagberg, som förestod det, det fanns nog kvar till 1907, för jag kunde läsa, var dit och lånade böcker. En gång ville jag låna en kärleksroman, men det gick inte alls, utan Hagberg gav mig en sagobok, sa: "Den passar dig bättre!"
Nästa berättelse:
"Huset intill dåvarande Settergrens hade Halléns speceri och vinhandelsaffär och inne på gården hade de dels stallar för kunderna, men även egna kor, svin, höns och gäss, det var inte så ovanligt att hönsen gick på torget och plockade. Korna drevs på sommaren, morgon och kväll, Storgatan upp -och ned, dels till mossen och dels ut till "Backetomta" som låg på vägen till Luttra.
Huset inrymde även Sparbanken, som Hallén var direktör för.
Dessa lokaler flyttade sedermera Lindbloms blomsteraffär in i.
Det låga huset kallades för "Basarbodarna", där hade gamle glasmästare Larsson en butik, han sålde även lergökar och krukor, en del porslin.
Tilda Fagergren,som var moster till Anna Eriksson, som var hos Norders, hade en bod där, hon tog emot tvätt från Örgryte, samt stickylle till Habo, som hon sedan fick tillbaka i form av plädar eller filtar.
Andra våningshuset intill kallades för Tullingstomten, där hade fröknarna Brelin en modeaffär. De sydde även fina dockor och handarbete. De hade en ingång från gården och när huset revs flyttade de till samma tomt fast på Trädgårdsgatan till, där var ju en trädgård förr. På Torget växte det gräs mellan stenarna.
I Tullingtomten var även Gertrud Dahlström född, hon var också anställd hos Norders bokhandel."
På baksidan av kortet Falköping. Parti av Storgatan från 1900-talet, skriver mormor Linnéa:
"Detta kort är från 1900-1911, för då började jag på AB Skodon i Ekmans hus och då hade Kappers sin raksalong intill.
Före Skodon var det en gottbutik, som innehades av Karolina Karlsson, Kallad "slarva". Hon hade en låda där alla karamellerna kostade 1 öre styck!
OBS! Skvallerspegel i fönstret över ingången till Ekmans affär, där brukade gamle Nils Ekman sitta och titta på vilka kunder som kom in i affären. Bakom affären var ett litet rum där det låg två brännvinsankare med kranar, samt bleckmuggar att dricka ur, samt pallar att sitta på.
Det var bara för kunderna att gå in ifrån affären.
Inne på gården var det stallar för böndernas hästar."
Det finns en del historia/platser/ställen att berätta om:
Fyll gärna på om jag glömt ngt!
1.Aristo, 2.Stora hotellet, 3.Televerket, 4.Cosmorama ,5. Roxy, 6.Rantens Hattfabrik,
7.Hotel Ritz, 8.Frälsningsarmén, 9.Folkskolan, 10. Rantens skola, 11.SJ Statens järnvägar,
12.Wallins/Sjöbergs,13.Ekmans/Skodon /Lindbloms, (Hallénska huset/Fälts hus med Fält´s gård) 14.Parkgatan 33/Odengatan12, Brummer/Kochska, (borgmästarehuset), 15.Shell-Macken vid Cosmo,16.Haglunds, 17.Forss Hattfabrik,18.Plantis, megalit och diverse. Kanske även att det kan bli Karneval igen från Folkets Park med avslutning i Plantis?
Bra nu om det blir en nytändning på denna plats, mitt i stán, som förhoppningsvis förbinder stán med Ranten!
19. Liten beskrivning om stenläggare/
asfalterare på S:t Olofsgatan/Storgatan , 20. Claessons,
21. Brandstationen som fanns på:Trätorget/Landbogatan/Warenbergsgatan/Botvidsgatan, 22.Rantens Snickerifabrik, 23. Wahls Likkistfabrik, 24.Falköpings Likkistfabrik/Aronssons, 25.Bryggeriet Victoria, 26.Rådhuset i samtliga etage/byggnadsår,1-2-3-4, 27.Gotthard Nilsson "skroten!"
28.Rehmarkska/Fonus, 29.Fredriksbergskyrkan, 30.Kvarnen-Lundahls Augusta, 31.Falköpings äldsta fattighus vid hästbacken (1857),görs i ett collage tillsammans med annan info.
32.Falköpings hattmagasin på,Storgatan (Sjölins).
Det finns en hel del info från museet, var lite olika butiker funnits, men förmodligen är det kanske inte av så stort värde att visa upp, om man inte gör det i ett collage i centrum och på "Trekanten", där det även funnits en del sådana och på hela Rantavägen kan man ev. slå ihop en del butiker/banker/Televerk,mm i ett collage.
33.Ängshögens gånggrift.
34.Schortz hus på Parkgatan,disponenten på Victoria bodde där. (Numera bor "Osthandlárn" där),
35.S:t Johannis Kyrka Parkgatan 57 (Allianskyrkan),
36.Rantens Saft & vattenfabrik, 37.Spritbolagets hus på torget,38.Sparbanken/Swedbank, 39.Wibergs Järnaffär/turistbyrån/Svanbergs, 40.Mössebergs kyrka, 41.Trekanten/S:t Olofsgatan 60-62,
42.Luffarhotellet på Trekanten, 43.Skaraborgaren/Langs,?,
44. Hästbacken, hästar, stugor,Sope-Mina/Lisa, Karta över området, fler info tavlor, som kan sättas vid P-Platsens entré,samt vid WILLY´S entré tex...
Skyltarna bör ju vara där "folk" går.
Där nu ICA Maxi håller till,skulle man kunna göra några tavlor om. 45.Utställningen 1910. för den höll till ungefär på närliggande gärden.
Fasta/stationära Informationstavlor.
Men min idé är att göra några stationära infotavlor i framtiden,som sätts upp på strategiska platser, där man kan se hur det var förr, samt om man även vill/kan förmedla nyheter och ngt annat,som är av värde/intresse.
På dessa skall/bör det även finnas med en "QR-code",så att det går att länka sig vidare till det man är intresserad av!
Tillstånd för detta krävs. Sedan är frågan vem som skall sätta upp, bekosta och underhålla dessa.
10-15 stycken skulle nog räcka/täcka behovet.
Dessa informationstavlor bör vara snygga demonterbara och lätta att skylta upp i och förmodligen med låsbart "fönster" för åverkan mot spray och annat onödigt ofog.
Nu gäller det bara att hålla vår historia "vid liv" och visa upp det vi är stolta över på olika sätt, med "minnesmärken" och annat, som kan vara positivt/sevärt i/för vår Stad och jag hoppas att kommande generationer tar till sig det som varit/är bra att förmedla och för traditionerna vidare....
TACK för mig!
Hälsar en "gammal" f.d. ordförande i fabrikant-och företagareföreningen, ledamot i köpmannaföreningen och Näringslivskommittén.
Guiden/Urban