onsdag 2 december 2015

Falköpings Centrum. Vad månde bliva?

Falköpings centrum,vad månde bliva?En gång i tiden var jag ordförande för Fabrikant - och  -företagarföreningen...
Då,tyckte jag att, vi har ju  Stán och Ranten,som vi alltid försökt "binda ihop" och förtäta på min tid, när jag var en mycket engagerad ordförande för fabrikant -och företagareföreningen.

Jag var även ledamot i köpmannaföreningen/Näringslivskommittén och Centrumkommittén.

Det var många stora företag/kedjor som ville etablera sig inom lasarettsområdet ,typ DAGAB M.FL.

ICA MAXI var tänkt att ligga mittemot dåvarande Konsum, bl.a..

Tyvärr så fick jag och mina dåvarande företagare tyvärr inte gehör för våra tankar/förslag,utan det blev ett "äldreboende" i Centrum på lasarettstomten ,S:t Olofsgatan och för säkerhets skull även vid Trätorget.
- [ ] Detta mycket beroende att det dåvarande oppositionspartiet inte ville att Konsum skulle få konkurrens .
- [ ] Jag påpekade då vikten av att handel föder handel och det skulle enbart bli stimulans istället.

Nu blev det istället en "decentraliserad centrumetablering" på fem olika platser i vår lilla stad.
Västerut vid Osten,(Rabalder,Jysk)
norrut vid Ranten, ( resecentrum som växer på lite olika sätt)
österut vid Lidl (Mössebergsbagaren-Rasta-Mc Donald) och söderut vid ICA Maxi..plus det som nu finns kvar i Centrum, med Netto där Konsum en gång höll till.

Det har väl inte alltid varit ekonomiskt försvarbart att restaurera det gamla Rådhuset och det eldhärjade Veramagasinet av olika anledningar.

Men att placera två otympliga kroppar i centrum tillsammans med det gamla verkar inte så helt genomtänkt tycker jag.

Nyligen ville en entrepenör bygga om några äldre fastigheter i centrum och utsmycka med balkonger och lite andra justeringar som tyvärr ej gick att genomföra pga olika bestämmelser om bevarande av byggnaderna .Detta kommer förmodligen att resultera i att ingenting görs med dessa byggnader. De kommer troligtvis att förfalla med vitesföreläggande, som sedan blir rivning av dem, eller att
 "kommunen" köper in dem och ja... Vad blir det då kan man undra?

Vi har idag inte underlag/population för att även tillgodose ett livaktigt centrum, detta beroende på den utlokalisering som skett, framförallt den etablering som gjorts och pågår på "Vilhelmsro-området" söderut....Det är ju fler och fler "kedjor/franchisetagare",som tar över och etablerar sig med lite olika krav på lokaliteter -utformning och bästa läge,mm.

Det är förmodligen bara en tidsfråga innan vårt Centrum blir ett öde torg tyvärr, mycket tråkigt,eftersom våra tre torg är unika och mycket populära att fylla vid olika aktiviteter.

Men det är väl bara "att gilla läget" och göra det bästa av situationen/nuläget ..
Kanske kan vi förlägga våra utställningar typ "Bildkällaren" där Falköpings elektriska's tomma lokaler finns .
Flytta även ut till torget Falbygdens Idrottshistoriska Museum,till samma lokaler, alternativt där "Mellersta" höll till..
Idag är det lite diverse "utställningar" i dessa lokaler..

Hur som helst måste / bör vi se till att torget för ett "liv" igen..

Det går i vart fall framåt med vårt "näringsliv" (Näringslivschefen Magnus Sundén gör ett bra jobb tycker jag)som i mitt tycke är ganska så aktiva på olika sätt, genom kommunens goda vilja och diverse bra initiativ..

Jag trivs dock utmärkt i min stad,som har en fantastisk natur med mycket att erbjuda inom fritid/rekreation både på,Mösseberg och inom Odenområdet, för alla åldrar...
Bra kommunikationer och fina skolor.

Fin kultur med gamla anor,som verkligen berikar ens tillvaro på många sätt.
Kram på er....och God Jul önskas...