onsdag 15 februari 2017

Språket.

Språket 


Vår märkligaste och viktigaste  kunskap tycker jag.
Att kunna förmedla sina tankar och önskemål via ljud så att mottagaren begriper och förstår.

Men ibland hjälper det inte att tala så att folk begriper/förstår ,för de begriper/förstår ändå inte vad man säger,eller oxå vill de inte förstå beroende på mitt språkbruk.
"Vad är det för språk?" 
Kan det låta när mottagare inte vill lyssna..
Oavsett om man talar begripligt.


– Frågan om relationen mellan­ språk och tanke träffar mitt i de häftigaste debatterna­ om vad som gör oss till människor. 

Hur fungerar vår hjärna? 
Är den uppdelad i moduler, finns det ett speciellt avgränsat språkområde i hjärnan? 
Är grammatiken inkodad separat i hjärnan, och hur i så fall växelverkar den med språket? 
Och var kommer våra tankar och idéer ifrån? 
Är de medfödda, universella eller inlärda?

Tänker vi åt olika håll?
Svensktalande hade lagt korten från vänster till höger, medan de som talar hebreiska eller arabiska ordnar tiden från höger till vänster, för det är så de skriver och läser. 
Kinesiska talare lägger korten vertikalt, de föreställer sig framtiden spruta upp ur marken. Det förflutna ligger uppåt.

Å andra sidan kan man trösta sig med att det går att ändra sitt språkbruk och därigenom även sitt vanemässiga tänkande.
Vi är inte fångar i språket.

Förutom att vara ett redskap för kommunikation, är språket också ett redskap för tänkande. 

Språk eller tungomål är en del av olika system för kommunikation, som används av oss människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår.
Barn lär sig använda språk lika naturligt, som de lär sig att gå. Språkets olika medium är många. 

Exempelvis talat språkteckenspråkkognitioner (klassisk psykologi talas det om kognitionemotion och volition, alltså tänkande, känsla och vilja som de tre begrepp som styr psyket.)och skrift, som är bärare av språk i en rad olika kommunikationssystem.

Begreppet språk har två nära sammanbundna men ändå separata betydelser; dels syftar det på det mänskliga språket som fenomen, dels syftar det på enskilda språkkommunikationssystem för en avgränsad grupp människor, till exempel svenska.Den vänstra hjärnhalvan med för det mänskliga språket fundamentala områden markerade.
  Gyrus angularis (orange )
  Gyrus supramarginalis (gul)
  Brocas område (blå)
  Primära hörselcortex (röd)

Sedan finns det "dialekter" i språket som lite visar vart man kommer ifrån.


Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken.En grafisk representation av kommunikation, baserad på Claude Elwood Shannon och Warren Weaver. En sändare (längst till vänster) kodar och sänder ett budskap genom ett medium. Budskapet kan störas (i mitten), innan det avkodas av mottagaren (längst till höger). Därefter ger mottagaren repons till sändaren (övre pilen).


Hongkong
England
Japan
Taipei
Baselmässan
Urban 40-år
Urban 50-år
50-års kalas i Lahr Tyskland
F.Stahl kalas i Basel
Lahr´s damer sjunger för den 50-årige Urban Lundberg


Älska varandra...